Spørgsmål: Svensk medarbejder ansat på en dansk kontrakt (skal arbejde i SE)

Hej, Vi er pt. igang med at ansætte en svensk medarbejder (bosiddende i Helsingborg) på en dansk ansættelseskontrakt. Planen er, at hun skal varetage vores B2B salg til engros kunder i Sverige (tøjsalg). Vi er i tvivl om hvorvidt vi kan undgå at oprette et fast driftsted og derved betale SKAT til Sverige - optimalt ønsker vi kun at foretage momsregistering. Vedkommende er OK med at vi følger Dansk Funktionærlov og at Dansk Lov generelt er gældende. Kan vi undgå at oprette et Fast Drifstted og betale SKAT separat til SE? Det vil give os meget ekstra administration.

Svar

19. september 2022
Skat og moms

Mange tak for din spørgsmål. Idet der er flere juridiske underspørgsmål, besvares hver del separat i det nedenstående. For god ordens skyld, besvares nedenstående på svensk, men lad mig endelig vide, såfremt du skulle være i behov af hjælp på dansk. 

 

Svenskt anställningskontrakt.  

Det framgår av frågan att det är en svensk medborgare som är bosatt i Sverige (Helsingborg) som ska arbeta i Sverige med försäljning. När en arbetstagare utför sitt arbete i samma land som denne har hemvist, gäller det landets arbetsrättliga reglering. Således är det svensk arbetsrätt gäller för arbetstagaren. Det innebär att ett anställningsavtal upprättas i enlighet med svenska arbetsrättsliga regleringar, oberoende om ni som parter vill tillämpa dansk rätt,. Det är således tvingande lag som inte går att avtala bort. 

 

Registrering som arbetsgivare hos skatteverket  

Med anledning av att ni ska betala arbetsgivaravgifter för den anställde i Sverige, samt dra av inkomstskatten på den anställdes lön, ska ni anmäla er som arbetsgivare hos skatteverket. Beroende på verksamheten ni har i Sverige kan ni även komma att behöva anmäla er för moms och F-skatt.  

 

Arbetsgivaravgiftens storlek beror på om företaget innehar fast driftställe eller inte  

Danska företaget ska betala arbetsgivaravgift samt dra av inkomstskatten på lönen till arbetstagaren. Hur hög arbetsgivaravgiften kommer att vara beror på om ett fast driftställe föreligger eller inte.

Om det föreligger ett fast drivställe så är arbetsgivaravgiften 31.42 % av den anställdes lön före skatt, om det inte föreligger ett fast drivställe så är arbetsgivaravgiften 19.8%.

 

När föreligger ett fast driftställe?

Ett fast driftställe anses föreligga om företaget bedriver näringsverksamhet från fast plats i landet. En verksamhet anses i allmänhet vara permanent om den bedrivs i mer än sex månader.

Utöver dessa anses även ett fast driftställe föreligga om något av följande är uppfyllt:

Om företaget

  • har en filial
  • har en ställföreträdare i landet. En ställföreträdare är en arbetstagare som innehar teckningsoptions som ger rätt att ingå avtal för företagets räkning.
  • har en konsult i Sverige
  • har en ”plats” i Sverige, som t ex: ett kontor, fabrik, gruva och med mera
  • bedriver någon typ av väsentlig verksamhet från en fast plats i Sverige, t ex ledning av verksamhet, försäljning, forskning eller med mera, eller
  • om en anställd utför arbete hemifrån, om anställde arbetar regelbundet hemifrån.  

Om någon av ovanstående uppfylls så behöver ni betala arbetsgivaravgift på 19.8% och inte 31.42%

 

Hoppas ni fick svar på era frågor och tveka inte över att kontakta mig på esv@njordlaw.com om ni skulle behöva hjälp med att upprätta ett svenskt anställningskontrakt, registrera er som arbetsgivare eller behov av hjälp med andra juridiska frågor.


Bästa hälsningar,

 

Emelie

Støttes af