Spørgsmål: Kontraktforhold for freelance-sælger i Sverige

Kære Øresundseksperter, Vi er en medievirksomhed, der bl.a. sælger annoncer til egne medier. Et af medierne udkommer i Skandinavien, og hertil står vi nu overfor at indlede et samarbejde med en sælger i Sverige på freelance basis. Således vil sælgeren (som er indehaver af en lille annoncevirksomhed i Sverige) kun få udbetalt ren provision af den omsætning, som vedkommende sælger for til dette medie. Er der nogle forhold, som vi skal være opmærksomme på ved en sådan freelance-aftale? Er vi forpligtet til noget som helst ved en ren freelance aftale? Må vi skrive ind at %-sats for provision kan genforhandles hvert år? Hvis vi afslutter samarbejdet efter fx 1 år, kan vi så risikere at skulle udbetale kompensation for at sælgeren kan påstå at have opbygget markedet i Sverige - på trods af kun at være freelance? Pft mange tak for hjælpen og god service!!

Svar

22. februar 2022
Ansættelsesforhold

Mange tak for dit spørgsmål.

 

Der er flere del-spørgsmål, der skal tages i betragtning, nemlig følgende:

 

 1. Freelancer og ikke ansat?
  • Det er vigtigt, at det er en ren freelance/konsulent aftale, sådan at det ikke er en almindelig ansat. Der er store juridisk forskel mellem freelance/konsulent og en almindelig ansat i Sverige.
  • En ansat har omfattende juridisk beskyttelse, idet svensk ansættelseslovning vil finde anvendelse.
  • Vurderingen af, om det er en ansat eller en freelance/konsulent, laves udefra objektive omstændigheder – det er således uafhængig af hvad I aftaler, men rent faktisk hvordan oplægget er, hvad personen rent faktisk laver / udfører af opgave
  • En konsulent er mere selvstændig end en medarbejder, f.eks. i forhold til arbejdstid og arbejdsplads. Men følgende kunne betyde, at der er at tale om en medarbejder, i stedet for en freelancer:
   • Alt arbejde bliver lavet personligt af personen
   • Forholdet mellem parterne er af en varig karakter
   • Personen har ikke tilladelse til samtidigt at udføre lignende arbejde – enten gennem direkte forbud, eller gennem at arbejdsforholdet ikke tillader det (tid)
   • Personens arbejde bliver kontrolleret, både hvad gælder udførende, men kunne også være arbejdstid eller arbejdsplads
   • Personen bruger maskiner/værktøj/råvarer, som er leveret af den anden part
   • Personen er økonomisk og social ligestillet med en medarbejder 

     

 2. Aftalen
 • Der er ingen formaliteter eller lovkrav for en freelance aftale
 • Idet du angiver, at personen skal være en freelancer, vil vi anbefale, at det i aftalen tydeligt angives:
  • At punkterne i 1.d ikke skal gælde for personen
  • Opgaverne som personen skal lave
  • At det er begge parters hensigt, at freelanceren ikke vil være omfattet af nogen arbejdsretlig lovgivning
  • Retten til erstatning
  • En bestemmelse der regulerer ophavsretten, for det personen laver
  • Overvej, om der skal inkluderes en konkurrence- og fortrolighedsklausul
  • I forhold til spørgsmålet om at genforhandle provisionen i freelance aftalen hver år, så er det muligt.


3.  Selskab og skat

 • Sikre jer at sælgerens annoncevirksomhed faktisk er et registreret selskab (som er registreret for F-skatt, dvs. selskabsskat)
 • Hvis sælgeren ikke har et selskab, vil I blive ansvarlige for arbetsgivaravgift i Sverige
  • Hvis dette er tilfældet, kan I indgå aftale om at pågældende betaler arbetsgivaravgiften. Det er dog kun muligt, hvis I ikke har et fast driftsted i Sverige. Uanset hvad, så ville I blive nødt til at registrere jer som arbejdsgiver hos Skatteverket, idet I er ultimativt ansvarlige for betaling af arbetsgivaravgiften, hvis ikke personen betaler den, når denne ikke har et registreret selskab.

 

Håber ovenstående var til hjælp.

 

De bedste hilsner

Støttes af