Graduateland styrker sit produkt ved at krydse sundet

Allerede få måneder efter Graduatelands opstart i Danmark i 2010 etablerede virksomheden sig på den anden side af Øresund. Markedet på den svenske side er mindst lige så stort som på den danske side, og reelt bliver produktet bedre jo flere lande, det dækker.
Print

Patrick Lund, CEO og medstifter af Graduateland

For danskejede Graduateland, som lever af at etablere kontakt mellem virksomheder og studerende på videregående uddannelser, giver det god mening at være til stede på begge sider af Sundet. Jo flere uddannelsesinstitutioner Graduateland har webportaler sammen med, jo mere attraktivt er det for virksomheder at gå ind og søge efter kandidater til både graduateprogrammer, studiejobs og reelle fastansættelser.

Graduateland oprettede i 2010 sin første webportal i samarbejde med CBS. Portalen er en platform, hvor studerende og virksomheder kan komme i kontakt med hinanden. Næste skridt var at samarbejde om en portal med en ny uddannelsesinstitution. Jo flere studerende, der registrerer sig på webportaler, jo mere attraktivt bliver det for virksomheder at besøge portalerne. Samtidig med at man søgte flere danske uddannelsesinstitutioner, valgte Graduateland at tage springet over Sundet. ”Det var jo nærliggende at etablere samarbejder med svenske uddannelsesinstitutioner. Geografisk ligger vi så tæt på hinanden, at det ikke betyder noget for de studerende, om de skal søge job i København eller i Sydsverige. Det øger bare mulighederne,” siger Patrick Lund, som er CEO og medstifter af Graduateland.

 

Krydser gerne grænsen for et spændende job

”Efter vores opstart i 2010 blev vi hurtigt klar over, at Danmark var for lille et marked, hvis vi ville have Graduateland til at vokse, og det svenske marked var oplagt. Unge studerende er mobile og vil gerne krydse grænsen for et spændende job. Og for virksomhederne er det vigtigere at finde den rigtige person, end om vedkommende er svensk eller dansk,” fortæller Patrick.

”Ved at tage springet over Sundet fik vi bekræftet, at vores koncept duede. Vi havde på det tidspunkt kun CBS i Danmark som kunde men kunne nu konstatere, at også andre uddannelsesinstitutioner uden for Danmarks grænser kunne se værdien i konceptet. Universitetet i Lund var fx hurtigt med på idéen. Siden er det gået støt fremad, og i dag driver Graduateland 25 websites blandt andet i samarbejde med universiteterne i Malmø, Blekinge og Halmstad,” siger Patrick.

 

Sørg for at have en lokal med på teamet

”Vi har lært utrolig meget af den proces, vi har været igennem for at komme ind på det svenske marked, men set i bakspejlet ville vi ikke have gjort noget anderledes. ’Learning by doing’ er en del af vores DNA,” siger Patrick. Han har dog nogle råd, som han gerne vil give videre til andre, der ønsker at etablere sig i Sverige:

• Man bør få en svensk kollega ansat på teamet. Ikke alene betyder det noget, at kunderne kan komme til at tale med en, der taler sproget. Det er også vigtigt, kende til kulturen, som er anderledes end den danske. Derudover har det en stor effekt at være fysisk til stede på markedet. Det giver større tillid hos kunderne, at du også har etableret dig fysisk på den anden side af Sundet. 
• Man skal være tålmodig. Beslutningsprocesserne tager længere tid i Sverige end i Danmark.
• Hvis man har opbygget et brand i Danmark, er det ikke ensbetydende med, at man også er kendt i Sverige. Her må man regne med at skulle begynde forfra, og det er en anden historie, som man skal bygge sin virksomhed op omkring. Der er stor forskel på at være en lokal opstartsvirksomhed i forhold til at komme fra et andet land.

”Selvom Danmark og Sverige ligner hinanden på mange områder, så er der også nogle forskelle, man skal være opmærksom på. Vi lærte blandt andet, at digitaliseringen er længere fremme i Danmark end i Sverige, fx sender man ofte faktura’er med posten i Sverige, mens man i Danmark stort set altid sender en e-mail, og der er også en del offentlig registrering, som nemmere kan klares digitalt i Danmark,” fortæller Patrick.


Lavt hængende frugter på det svenske marked

”Vi vil absolut råde andre til at tage springet. Sverige er på mange måder et godt marked at starte virksomhed i, og en god test af, om ens koncept og organisation er klar til at blive international. For os var der mange lavt hængende frugter på det svenske marked, for eksempel utrolig mange store virksomheder med graduate-programmer i forhold til i Danmark. Vi har netop afholdt vores første online karrieremesse, hvor virksomheder kunne præsentere sig selv for de studerende på virtuelle stande, og hvor de studerende kunne chatte med repræsentanter fra virksomhederne. Der var i alt 18 virksomheder, flere af dem fra Sverige, og 1600 unikke deltagere på messen denne gang. Det var en flot start, men næste gang er vores mål at få 30 virksomheder og 3000 unikke deltagere med til den virtuelle messe, som vi afholder i februar 2017,” slutter Patrick.


Fakta om Graduateland

Graduateland blev etableret i København i 2010 og allerede få måneder efter etablerede man sig på den anden side af Sundet. Graduateland driver i alt 25 webportaler i blandt andet Baltikum, Benelux, England, Norge og USA, foruden naturligvis Sverige, og Danmark. Virksomheden har i dag 25 medarbejdere og dækker både bachelor- og kandidatuddannelser. Graduateland var finalist i Øresunddirekt Business Award i 2015.

Graduateland 

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Tak for dit svar.

Audiovox tog springet over Øresund

Audiovox er på en mission, der handler om at hjælpe mod støjrelateret høretab. Et problem, der er stort i Danmark men naturligvis tilsvarende større på det svenske marked. 

 

Støttes af