Bubobubo har fundet en niche på begge sider af sundet

Bubobubo hjælper både svenske og danske virksomheder med at optimere deres indkøbs- og faktureringsproces. På begge sider af Sundet har man fået øjnene op for, at der er rigtig mange penge at hente ved at gøre tingene digitalt og udnytte den viden, man allerede har.
Print

Niels Ringholm Poulsen, Area Manager i Bubobubo

Danske Bubobubo blev etableret i 2012 med det formål at optimere virksomheders fakturerings- og indkøbsfunktion. Det er en speciel niche, som grundlæggerne havde opdaget. Ingen andre var dykket ned i området med helt samme dedikation og med de kompetencer, som Bubobubo kunne gøre det. Konkurrenterne var enten business intelligence virksomheder, der analyserede data til mange andre formål end lige fakturering og indkøbsfunktionen. Eller det var virksomheder, der beskæftigede sig med document management generelt.

Det betød, at Bubobubo var næsten alene om at tilbyde netop deres specialviden omkring indkøb og fakturering til Danmarks 98 kommuner og andre interesserede. “Vi fik hurtigt mange kommuner som kunder i Danmark og ville derfor gerne udvide vores marked. Ved et kig på det svenske marked fandt vi ud af, at vi stort set også var alene med vores kompetencer dér – og der er 290 kommuner. Grundstrukturen i forvaltningerne og udbudsreglerne er stort set de samme i Sverige som i Danmark, så der var ingen hindringer. Vores budskab om en besparelse på 20-30 pct. ved at optimere indkøb og fakturering var ikke svær at sælge ind,” siger Niels Ringholm Poulsen, som er markedschef for det offentlige marked hos Bubobubo. “Mange kommuner er rigtigt dygtige til at lave nye aftaler og udbud – men efterfølgende kontrol og sikring af om aftalerne nu også anvendes, har ofte været svært at administrere p.g.a. manglende data. Men det er netop her, at vi med vore løsninger yder et stort bidrag. Vi kan præcist se i hvilket omfang aftalerne bliver benyttet. Og når man ”glemmer” at benytte dem, kan vi se, hvem i organisationen det er, der glemmer”.

 

Kommek-messen som afsæt

I 2014 tog Bubobubo skridtet over Sundet til Malmø. “Vi begyndte med at booke en stand på Kommek-messen, som er en messe for kommunale økonomichefer. Her fik vi rigtig mange interessante henvendelser, som vi startede op med. I dag har vi 17 svenske kommuner som kunder,” fortæller Niels Ringholm Poulsen.

Det svenske og det danske marked for offentlig administration ligner hinanden meget, men der er små forskelle. “I Sverige er man faktisk meget længere fremme med hensyn til e-handel end i Danmark, så på en måde kan man sige, at det svenske marked allerede var gødet for en virksomhed som Bubobubo. Vi er heller ikke stødt på de typiske opstartsbump, man normalt taler om som fx sproget og behov for fast besøgsadresse i Sverige. Vi har af registreringsmæssige årsager bare en postadresse i Sverige, og så har vi naturligvis både svenske og danske medarbejdere. Vi er ikke stødt på sprogvanskeligheder. Der er nogle termer, som er meget forskellige på danske og svensk. Dem har vi lært os, og det har betydet, at vi uden problemer kan tale ”tillempet” dansk/svensk og blive forstået,” siger Niels Ringholm Poulsen. 

 

Professionelle indkøbere

Nogle af forskellene på Danmark og Sverige har decideret været en fordel for Bubobubo. “Svenskere er bedre til at følge regler og aftaler end danskere. Når vi taler om indkøbsaftaler, betyder det jo, at vi hurtigere kan opnå positive resultater. Det kan godt tage længere tid at få den slags implementeret i Danmark, hvor medarbejderne ofte bliver ved at bruge fx en bestemt leverandør, fordi de synes, det er lettere eller hurtigere, selvom det måske ikke er her, de får den bedste pris,” fortæller Niels Ringholm Poulsen. “I Sverige er indkøberne ligesom i Danmark meget professionelle. I Sverige er man på uddannelsesområdet gået et skridt videre, idet man har specialist-uddannelser for kontormedarbejdere, så man som kontorelev kan specialisere sig i fx indkøb. Det har man ikke i Danmark. Og det er en fordel for en virksomhed som vores”.

 

Prisforskelle på tværs af Sundet

“Vi har kommuner i Sverige og Danmark, der godt kan lide at benchmarke – altså at sammenligne priser m.m. Og her har vi set nogle sjove tilfælde fx m.h.t. kopipapir. I Sverige har man en stor papirindustri, alligevel ser vi ofte, at gennemsnitsudgifterne til kopipapir målt pr. medarbejder eller indbygger i kommunen er dyrere i Sverige end i Danmark. Det modsatte ser vi m.h.t. sygeplejeartikler, selvom man i Danmark netop har en stor industri på dette område. Der kan selvfølgelig være mange faktorer, der spiller ind ved disse sammenligninger,” siger Niels Ringholm Poulsen.

 

Tips til nystartere

Niels vil gerne give er par råd til andre, der overvejer at gå ind på det svenske marked med deres virksomhed:

  • Hvis man vælger at gå ind på det svenske marked via messer, som vi gjorde, er det meget vigtigt, at man forbereder sig godt og fx booker møder på forhånd med dem, man gerne vil tale med på messen. Det er ikke almindelig kutyme i Sverige, at man bare dumper ind på en stand på samme måde, som man kan opleve det i Danmark.
  • Det er vigtigt at skabe sig et godt netværk inden for sit felt. Vi har fx deltaget i et hav af konferencer og været aktive i diverse fora.
  • Geografien kan være en udfordring i Sverige. Vi har haft succes med at benytte online-redskaber som web-seminarer, videomøder og lignende for at spare transporttid.
  • Den første kunde er vigtig. For svenskerne lægger vægt på at kunne se nogle gode referencer fra deres eget marked.

“Vi vil klart anbefale andre at forsøge sig på det svenske marked. Der er mange og gode muligheder, og forskellene fra det danske marked er små. Nogle gange viser de sig endda at være til din fordel,” slutter Niels Ringholm Poulsen.

 

Fakta om Bubobubo

Bubobubo er etableret i 2012. Virksomheden har specialiseret sig i at optimere fakturerings- og indkøbsfunktionen for offentlige og halvoffentlige virksomheder. Bubobubo har i dag 11 medarbejdere og arbejder for 17 svenske kommuner, 39 danske kommuner, boligselskaber samt Staten og Grønland.

Bubobubo

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Tak for dit svar.

Tarpaper Recycling gør Danmark og Sverige grønnere

Tarpaper Recycling har erhvervserfaringer fra begge sider af Sundet og oplever, at genbrugstanken og miljøbevidstheden stikker dybere i Sverige end i Danmark. Svenskerne er vant til at indsamle og genbruge flere produkter, end man gør i Danmark.

Støttes af