Spørgsmål: Vin - moms og punktafgifter

Jeg har en webshop med vin i Danmark. Jeg har nogle venner der er bosiddende i Nordsverige, som gerne vil have noget vin tilsendt. Kan jeg gøre det? Skal jeg betale svensk moms og punktskatter? Hvordan gør jeg det?

Svar

27. juli 2020
Skat og moms

Hej,

Jag uppfattar att din fråga gäller s.k. distansförsäljning av punktskattepliktiga alkoholvaror där du säljer och transporterar varor från Danmark direkt till privatpersoner i Sverige. I dessa fall gäller särskilda regler.

Om distansförsäljningen förekommer regelbundet behöver du registreras som distansförsäljare hos Skatteverket och redovisa alkoholskatt i punktskattedeklaration en gång i månaden. Anmälan görs i så fall på blankett SKV 5336. Det förutsätts att du ställer säkerhet för alkoholskatten och utser en representant som är etablerad i Sverige (denna ska svara för redovisningen och företräda dig i frågor som rör punktskatten). 

Om distansförsäljningen till Sverige endast sker vid ett enstaka tillfälle kan du istället anmäla det till Skatteverket och ställa säkerhet för alkoholskatten på de aktuella varorna inför transporten. Anmälan görs då på blanketten SKV 5372. Du kommer därefter att få ut en deklarationsblankett utskickad som ska vara Skatteverket tillhanda senast fem dagar efter den dag då varorna fördes in till Sverige.

Oavsett om det är fråga om regelbunden försäljning eller ett enstaka tillfälle kommer varorna anses ha omsatts inom landet och svensk moms behöver därmed betalas. Registrering för moms kan göras med hjälp av blankett SKV 4620, och bör ordnas i god tid innan det är dags att redovisa skatten. Spritdrycker, vin och starköl räknas visserligen som livsmedel, men försäljning av dessa drycker omfattas trots detta inte av någon reducerad momssats.

Mer information om viktiga definitioner och den praktiska hanteringen kan du hitta i Skatteverkets broschyr SKV 535.

Jag hoppas att dessa kommentarer ska vara användbara och önskar dig lycka till med din verksamhet!


Med vänlig hälsning

Johan Östholm

Støttes af