Spørgsmål: Skatter och arbetsgivaravgifter för svenskt företag med anställd i Danmark

Hej, När vi har ett svenskt företag med en anställd i Danmark, som båda bor och jobbar i Danmark, då måste hen ju betala in skatter och avgifter till danska skattemyndighetet, för att hen är socialförsäkrad i Danmark. Men måste det svenska företaget fortfarande betala arbetsgivaravgifter till skatteverket för den danska anställde?

Svar

11. oktober 2021
Skat og moms

Nej, det svenska företaget måste inte betala in svenska arbetsgivaravgifter, förutsatt att den anställde omfattas av dansk socialförsäkring.

Ett A1-intyg visar var en anställd är socialförsäkrad och det är till det landet där personen är socialförsäkrad som socialavgifter ska betalas. Inom EU betalas alltså socialavgifter enbart till ett land. Så länge alla relevanta omständigheter inkluderats i ansökan om A1 intyg, utgör A1 intyget det ultimata beviset på var en anställd är socialförsäkrad och till vilket land socialavgifter ska betalas.

A1 intyg kan sökas av olika anledningar t ex att en anställd jobbar utomlands tillfälligt eller att någon jobbar i flera länder samtidigt. När socialförsäkringstillhörighet bestäms är huvudregeln att en anställd är socialförsäkrad i det land där hen arbetar. Dessvärre är det vår erfarenhet att A1 intyg inte ställs ut på den grunden. Din arbetsgivare kommer dock behöva registrera sig i Danmark för att betala danska socialavgifter (och teckna arbetsskadeförsäkring). Intyg att registrering skett och att socialavgifter betalas för dig kan vara en väg att visa dansk socialförsäkringstillhörighet i dessa fall. Ett alternativ kan vara att be Udbetalning Danmark intyga dansk socialförsäkring för dig.

En annan fråga som bör undersökas när den anställde arbete i sitt bosättningsland, är om det svenska bolaget är verksamt i Danmark i sådan omfattning att dett fast driftställe (dvs skattskyldighet för bolaget) uppkommer i Danmark.

Støttes af