Flere tredjelandsstatsborgere mangler svensk arbejdstilladelse Læs mere om arbejdstilladelse i Sverige

Spørgsmål: Uppsägning på grund av personliga skäl av dansk medarbetare

God aften, Har en anställd för bearbetning av den danska marknaden. Han har icke uppnått några mål under lång tid samt fått skriftliga varningar för brister i tjänsteleverans, och den senaste på grund av att han publikt marknadsfört sitt eget selskap via LinkedIn. Han är ansatt 100% av oss, leverans av försäljning är långt under uppsatta mål. Jag önskar säga upp honom och tänker mig att erbjuda honom 2 månadslöner. Går det?

Svar

2. marts 2022
Ansættelsesforhold

Hej, 

För att säga upp en anställd i Sverige krävs att det finns saklig grund för det. Misskötsamhet, som till exempel samarbetssvårigheter, inkompetens och dåliga arbetsprestationer kan vara saklig grund till uppsägning av personliga skäl. För att en arbetstagare ska kunna sägas upp på grund av personliga skäl måste personen ha misskött sig på ett sätt som orsakat skada för företaget, eller risk för skada. En uppsägning får aldrig komma som en överraskning. Arbetstagaren måste göras medveten om det aktuella problemet. Det kan dock finnas andra anledningar till att den anställde underpresterar som inte beror på arbetstagaren själv, och i sådant fall har arbetsgivaren en skyldighet att hjälpa den anställde för att komma till rätta med sina problem innan uppsägning kan bli aktuell.

Om du funderar på att säga upp någon på grund av personliga skäl måste du först undersöka om arbetstagaren kan omplaceras i stället för att sägas upp. Fullgör du inte denna omplaceringsskyldighet kan uppsägningen bli ogiltigförklarad och/eller leda till skadestånd. Notera också att om det finns ett tillämpligt kollektivavtal, eller om arbetstagaren själv är medlem i ett fackförbund, måste förhandling ske med aktuellt fackförbund innan beslut om uppsägning kan fattas. 

Om en anställd sägs upp av personliga skäl finns ingen skyldighet att erbjuda lön utöver den lön som utgår under uppsägningstiden. 

Utöver det som beskrivs ovan kan det ibland finnas en möjlighet att träffa en ömsesidig och frivillig överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. I samband med ett sådant avslut kan arbetsgivaren erbjuda ett antal månadslöner i kompensation för att anställningen upphör. Notera dock att arbetstagaren aldrig får tvingas in i en situation där denne upplever att denne inte har något annat val än att avsluta anställningen. En sådan överenskommelse måste vara frivillig. 

Det är viktig att tillämpliga regelverk följs när det handlar om uppsägningingar, eftersom det annars finns risk att uppsägningen förklaras ogiltig och arbetsgivaren förpliktas att betala både lön och skadestånd till arbetstagaren och/eller fackförbund. 

Støttes af