Spørgsmål: Registrere virksomhed i Sverige?

Jeg har en lille virksomhed i Danmark, og vil gerne ansætte en eller måske to svenske medarbejdere. Er jeg nødt til at registrere min virksomhed i Sverige, hvis jeg skal ansætte dem?

Svar

5. september 2023
Selskaber

Hej!

Ett utländskt bolag som bedriver verksamhet i Sverige kan vara skyldig att registrera sig som arbetsgivare hos Skatteverket i Sverige. Skyldigheten att registrera sig som arbetsgivare är beroende av om, och hur mycket, de svenska medarbetarna kommer utföra arbete i Sverige.

Det framgår inte av din fråga om tanken är att medarbetarna ska utföra arbete enbart i Danmark eller, i både Danmark och Sverige. Om medarbetarna utför samtligt arbete i Danmark krävs det ingen registrering hos Skatteverket. Om däremot endera av medarbetarna utför arbete i både Sverige och Danmark finns det parallella skatterättsliga regler att förhålla sig till, vilka hänför sig till inkomstskatt och socialförsäkringstillhörighet.

Regler som hänför sig till inkomstskatten föreskriver att ett danskt bolag som har en medarbetare som utför mer än 50 procent av arbetet i Sverige, under varje tremånadersperiod, ska registrera sig som arbetsgivare i Sverige för att göra skatteavdrag på lönen för arbetsdagar i Sverige.

Vidare föreskriver regler som avser socialförsäkringstillhörlighet att en person som är utför mer än 25 procent av arbetet i Sverige är socialförsäkrad i Sverige, vilket innebär att bolaget ska registreras som arbetsgivare i Sverige för att kunna betala ut arbetsgivaravgifter i Sverige.

Att använda sig av utländsk arbetskraft kan även få andra skatterättsliga konsekvenser. Det danska bolaget kan anses ha ett fast driftställe i Sverige vilket medför att det danska bolaget behöver betala bolagsskatt i Sverige. Vår rekommendation är att ni stämmer av er skattesituationen kring utländsk arbetskraft med en skatteexpert. Skatteexperter finns här på Öresundsexperterna - bara ställ din fråga så kommer den att hamn rätt. Lycka till!

Støttes af