Spørgsmål: Opsigelse af fastansat medarbejder i vores svenske datterselskab

Til rette vedkommende hos Øresundseksperterne. Vi er en dansk virksomhed (A/S) som har et svensk datterselskab (A/B) med 12 ansatte. Vi har ansat en ny medarbejder pr. 1.2.2020 som tiltag til at øge vores salg og vinde markedsandele i Sverige. Det er ikke lykkes at skabe øget salg til selskabet for denne salgsmedarbejder, hvorfor vi må afskedige denne salgsmedarbejder igen. Hvordan gør vi det korrekt i henhold til svensk ansættelsesret? Formkrav, særlig formulering og processen. Kan I hjælpe med det? Mange tak.

Svar

17. august 2021
Ansættelsesforhold

Hej, 

Tack för din fråga. En tillsvidareanställning kan sägas upp av arbetsgivaren om det finns saklig grund, det vill säga giltiga skäl, för att kunna säga upp anställningen. Saklig grund innebär att arbetsgivaren måste kunna motivera uppsägningen, den får alltså inte vara godtycklig, och utgörs antingen av personliga skäl eller arbetsbrist (som är den sakliga grund som i sådant fall kan vara aktuell här).

Om den anställde kan omplaceras till en annan ledig tjänst i bolaget, ska ett erbjudande om detta lämnas till den anställde innan uppsägning på grund av arbetsbrist kan ske. Om bolaget är anslutet till kollektivavtal eller om den anställde är medlem i en fackförening måste bolaget dessutom förhandla med fackföreningen innnan beslut om uppsägning kan ske. 

Vi bistår gärna med ytterligare hjälp och rådgivning.

Vänlig hälsning, 

Jennie 
Støttes af