Spørgsmål: Kollektivavtal for ufaglærte i Sverige

Er det muligt at få en kopi af eller downloade "kollektivaftalen" for ufaglærte?

Svar

25. april 2022
Ansættelsesforhold

Hej! 

Kollektivavtalen finns ofta att få tag på online. Det finns dock inget generellt kollektivavtal för oerfarna arbetstagare, utan ni får titta på det kollektivavtal som gäller för er branch.

För ytterligare information om arbetsgivarorganisationer och tillämpliga kollektivavtal rekommenderar jag informationen hos Svenskt näringsliv https://www.svensktnaringsliv.se/ och Medlingsinstitutet https://www.mi.se/

Støttes af