Spørgsmål: F-skatt?

Jeg har et eenmandskonsulentfirma med CVR i DK. Jeg har fået en opgave for et svensk firma i Lund, og en del af arbejdet vil blive udført i Lund (resten online). Jeg er klar over at jeg ikke skal fakturere moms, men skrive "reverse charge" på faktura og jeg skal ha en A1 så jeg kan vise at jeg er dækket mht sociale ydelser mm i DK. Mine svenske kontakter siger at jeg skal ansøge om at blive godkendt til "F-skatt". Som jeg har forstået det, er det IKKE nødvendigt så længe jeg IKKE har "fast driftställe" i Sverige. Hvad er korrekt?

Svar

12. juni 2020
Skat og moms

Ett utländskt företag med näringsverksamhet i Sverige, oavsett om det är juridisk eller fysisk person, kan bli skattskyldigt för moms, arbetsgivaravgifter och inkomstskatt. Företaget ska då anmäla sig till registrering hos Skatteverket och kan ansöka om godkännande för F-skatt.

I Sverige kan en företagare frivilligt ansöka om godkännande för F-skatt. F-skatt har främst betydelse för den som ska betala ut ersättning för utfört arbete. Den som anlitar en person med endast F-skatt ska varken betala socialavgifter eller göra skatteavdrag vid utbetalningen av ersättningen för arbetet.

En utländsk företagare som bedriver eller har för avsikt att bedriva näringsverksamhet i Sverige inom en snar framtid kan efter ansökan få ett godkännande för F-skatt. Detta gäller även om den utländske företagaren inte är skattskyldig till inkomstskatt i Sverige. För utländska företagare gäller bland annat också att redovisning och betalning av skatter och avgifter ska ha skötts i hemlandet. För att en ansökan ska kunna beviljas ska sökanden därför bifoga ett intyg från berörd myndighet som visar att sökanden inte har några skatteskulder i sitt hemland.

Den som anlitar ett företag (fysisk eller juridisk person) som inte är godkänt för svensk F-skatt måste bland annat avgöra om det kommer att få fast driftställe i Sverige eller inte. Om företaget har ett fast driftställe i Sverige kan uppdragsgivaren bli skyldig att göra skatteavdrag på utbetald ersättning för arbete och redovisa det till Skatteverket.

Det är ofta svårt för en uppdragsgivare att avgöra om ett företag kommer att få fast driftställe eller inte och därför är det säkrare att anlita ett företag som är godkänt för svensk F-skatt. Den som anlitar en enskild firma som inte är godkänd för F-skatt ska som utgångspunkt även betala arbetsgivaravgifter på ersättningen (detta blir dock inte aktuellt i ditt fall om du kan uppvisa ett A1-intyg från Danmark).

Du har alltså rätt i att det inte är nödvändigt med F-skatt. Genom att frivilligt ansöka om godkännande för F-skatt kan dock hanteringen förenklas när du utför arbete åt svenska kunder. Av praktiska skäl kan alltså F-skatt vara fördelaktigt, även om din firma varken behöver betala moms, arbetsgivaravgifter eller inkomstskatt i Sverige.

Mer information om hur ansökan går till hittar du på Skatteverkets webbplats.