Spørgsmål: Ansættelse af svensk medarbejder med bopæl i Sverige

Kære Øresundseksperterne, Vi er en dansk virksomhed som sælger annoncer i Sverige. Det gør vi nu og har gjort det længe. Annoncerne købes af svenske virksomheder og annoncerne findes på et site som er ejet i Danmark. Vi ansætter en svensk medarbejder til at sælge annoncerne fra sin bopæl. Skal vi have registreret vores virksomhed for at gøre det? Og hvordan gør vi det? Hvilke blanketter skal sendes til hvem? Hvordan skal vi gøre?

Svar

3. december 2021
Selskaber

Hej och tack för din fråga!

Om medarbetaren enbart ska arbeta i Sverige kan den verksamheten komma att utgöra ett fast driftställe i Sverige, vilket medför skyldighet för bolaget att betala inkomstskatt i Sverige. Därför bör ett utlänskt bolag som har verksamhet i Sverige registrera en filial i Sverige. En filial är en företagsform som innebär att ett utländskt företag bedriver sin näringsverksamhet i Sverige genom ett avdelningskontor. På detta sätt behöver ni inte registrera ett nytt bolag i Sverige, utan en filial anses tillhöra ert danska bolag. Det innebär också att filialen i Sverige självständigt kan få förvalta och driva verksamhet i Sverige.

Medarbetaren bör sedan anställas i filialen med ett anställningsavtal som utgår ifrån svensk rätt. 

En filial registreras hos Bolagsverket.

Bästa hälsningar,

Jennie på Synch Advokat

Støttes af