Spørgsmål: Sygefravær i vores svenske selskab

Hej, vi har en langtidssygemeldt medarbejder i vores svenske selskab. det er indberettet til Forsäkringskasssen og lægen har indsendt lægeerklæring - skal vi så ikke udbetale løn til medarbejderen i perioden? Medarb. er sygemeldt i mere end 60 dage - må man tilbyde en anden stilling hvis man kommer overens ? kan lønnen reguleres / reduceres ved en anden stilling? Må man kontakte medarb. under sygdomsperioden? Ser frem til at høre fra dig.

Svar

7. marts 2023
Ansættelsesforhold

Hej!

Det stämmer. Under de första 14 dagarna erhåller arbetstagaren lagstadgad sjuklön från arbetsgivaren, förutom ett karensavdrag som motsvarar 20 % av den genomsnittliga veckoarbetstiden. Karensavdraget infördes den 1 januari 2019 och ersatte det som tidigare kallades karensdag. Efter 14 dagar behöver arbetsgivaren inte längre betala sjuklön. Arbetsgivaren ska i stället sjukanmäla arbetstagaren till Försäkringskassan och arbetstagaren kan därefter ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.

 

Arbetsgivaren har enligt lag ett rehabiliteringsansvar för sjukskriven arbetstagare. Arbetsgivaren ska göra arbetsanpassningar som underlättar för arbetstagaren att komma tillbaka till arbetet. Det kan vara ändrade arbetsuppgifter, arbetstider eller en anpassning i den fysiska arbetsmiljön. Som du beskriver antas arbetstagaren vara sjuk i mer än 60 dagar och du som arbetsgivaren ska därför ta fram en plan för återgång i arbete (rehabiliteringsplan). Arbetsgivaren ska hålla löpande kontakt med arbetstagaren under sjukfrånvaron, följa upp plan för återgång i arbete samt delta i ett avstämningsmöte om Försäkringskassan kallar till det. Om det efter arbetstagarens rehabilitering inte är aktuellt för arbetstagaren att återgå till ordinarie tjänst har du som arbetsgivaren en skyldighet att omplacera arbetstagaren till en annan tjänst med samma eller förändrade anställningsvillkor. För mer information och vanliga frågor, se svenska Försäkringskassans sammanställning här:

https://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/sjukdom-och-skada/sjuk-medarbetare-dag-1-90


 

Støttes af