Spørgsmål: Svenske ansatte i Danmark

VI er ved at etablerer et dansk selskab og vil hører hvilke muligheder vi har for at benytte svensk personale og svenske biler i opstartsfasen. Hvilke regler skal vi forholde os til?

Svar

11. november 2022
Ansættelsesforhold

Hej Pia!

Utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv så går det fint att använda sig av anställda som bor i Sverige. Skillnaden med en dansk anställd är att ni avseende den svenskanställde måste efterleva svensk arbetsrättslig lagstiftning. Det brukar vara enklast att ingå ett anställningsavtal som lyder under svensk rätt. Synch hjälper er gärna med detta om ni önskar. Det danska bolaget behöver också registrera sig som arbetsgivare i Sverige hos Skatteverket.

Att använda sig av utländsk arbetskraft kan även få skatterättsliga konsekvenser. Det kan bli så att det danska bolaget anses ha ett fast driftställe i Sverige vilket, om så anses vara fallet, medför att det danska bolaget behöver betala bolagsskatt i Sverige. För att utreda om så skulle kunna bli aktuellt i just ert fall behöver vi mer information.

Vad gäller bilar får ni vända er till en skatteexpert (det finns här på Öresundsexperterna). Även i övrigt kan det vara bra att ni stämmer av skattesituationen kring utländsk arbetskraft med en skatteexpert.

Med vänliga hälsningar,

Mathilda NordmarkJohan Ragnar(Synch Advokat)

Støttes af