Spørgsmål: Registrering af svensk ansat i dansk virksomhed

Hej! Jeg har to spørgsmål: 1. Jeg vil ansætte en svensker med bopæl i Malmö. Skal jeg registreres som arbejdsgiver i Sverige eller kan vi bare afregne hans skat i Sverige? Jeg har hørt man skal registreres som et "No Permanent Establishment". 2. Hvis han er 50% af tiden i Danmark, hvordan kan vi rent compliance-mæssigt bevise at han tager toget 2-3 gange om ugen?

Svar

1. februar 2021
Ansættelsesforhold

Hej och tack för din fråga.

Som dansk arbetsgivare i Sverige ska du registrera den danska verksamheten i Sverige hos skatteverket och som regel betala arbetsgivaravgifter i Sverige. Notera dock att när ett utländskt bolag startar upp en verksamhet och anställer personal i Sverige kan den verksamheten komma att anses som ett fast driftställe, vilket medför skyldighet för bolaget att betala inkomstskatt i Sverige. Ett utländskt bolag som vill starta upp en verksamhetsgren i Sverige bör därför registrera en filial i Sverige, eller ett svenskt aktiebolag. 

Hur mycket en person har arbetat i respektive land anges i deklarationen. Notera dock att arbete både i Sverige och Danmark kan påverka var den anställde ska anses vara socialförsäkrad. En person kan bara vara socialförsäkrad i ett land - enligt huvudregeln i det land där arbetstagaren fysiskt utför sitt arbete. Arbetar arbetstagaren samtidigt både Danmark och Sverige beror socialförsäkringstillhörigheten på hur mycket arbetstagaren arbetar i respektive land.

Var arbetstagaren är socialförsäkrad har betydelse för vilket lands regler ni som arbetsgivare ska följa när det gäller till exempel sjukförsäkring, pension, arbetslöshetsförsäkring, föräldrapenning, barnbidrag och sjukpenning. Normalt är det i Sverige som arbetstagaren betalar skatt för allt arbete denne inte utfört i Danmark. Om personen däremot är anställd av det danska bolaget och arbetar minst 50 % av varje tremånadersperiod i Danmark, betalar den anställde all skatt på lönen i Danmark, alltså även den del som inte gäller arbete i Danmark.

För ytterligare frågor kring detta hänvisar vi er till frågor specifikt om skatt.  

Hoppas vårt svar var till hjälp.

Støttes af