Spørgsmål: Semestertillæg rörliga dele

Vi har nogle svenske medarbejdere, som får fast løn + provision. Vi udbetaler løn under semester i henhold til svensk lovgivning. Derudover afsætter vi 12% af de rörliga dele. Hvordan og hvornår skal de 12% udbetales? Er de en del af løn under ferie og er saldo 0, hvis al ferie er afholdt?

Svar

10. maj 2023
Ansættelsesforhold

Tack för din fråga.Vår uppfattning utifrån din beskrivning är att ni beräknar de svenska anställdas semesterlön enligt sammalöneregeln. Det vill säga att semesterlönen består av den anställdas aktuella månadslön samt ett semestertillägg om 0,43 procent av den aktuella månadslönen för varje semesterdag. Till det kommer även semesterlön på rörliga lönedelar som är 12 procent av den sammanlagda summan av alla rörliga lönedelar som betalats ut under semesteråret.

I enlighet med svensk semesterlagstiftning ska semesterlönen för den rörliga lönen som beräknas enligt den ovan nämnda sammalöneregeln utbetalas senast en månad efter semesterårets utgång. Beräkningen görs på de sammanlagda rörliga lönedelarna som utbetalats under semesteråret, vilket medför att det är först vid semesterårets slut som det går att fastställa storleken på de rörliga lönedelarna och därefter utföra utbetalningen. Semesterlönen för rörliga lönedelar blir inte en del av lönen som betalas ut under semestern.

Notera att, om en anställd har rörliga lönedelar som betalas ut regelbundet och som kan uppskattas till minst 10 procent av den sammanlagda lönen under semesteråret, så ska semesterlönen beräknas enligt procentregeln i stället för sammalöneregeln, vilket även innebär att semesterlönen ska betalas ut i samband med semesterledigheten.

Støttes af