Spørgsmål: Registrering af dansk selskab med aktivitet i Sverige

Hej, Vi ønsker at vores danske virksomhed, skal rekruttere til Sverige, derfor har vi følgende spørgsmål: Alt administrativt skal foregå i Danmark, men: - Hvordan starter vi op i Sverige, og hvad skal vi være opmærksomme på? Vi har Rumænske/Polske/Lithaunske medarbejdere, ansat på dansk kontrakt, i dansk firma, men udfører arbejde i Sverige: - Skal de registreres, samt hvor? - Hvor registrerer vi os? Jeg tror det var det for nu. Tak på forhånd

Svar

10. august 2021
Selskaber

Hej, tack för din fråga.

Enligt lag (1992:160) om utländska filialer m.m. ska ett utländskt företag som vill bedriva näringsverksamhet i Sverige göra det genom filial, dotterföretag eller agentur med verksamhet i Sverige.  Jag tolkar frågan som att ni planerar att bedriva viss verksamhet från ett fast ställe i Sverige. Det är då troligtvis så att ni behöver registrera en filial. Detta görs skriftligt hos Bolagsverket. Om verksamheten kommer att bedrivas från ett fast driftställe i Sverige måste ni också anmäla er som arbetsgivare hos Skatteverket.  

Ni bör även titta närmare på vad som gäller avseende de anställdas socialförsäkring. Huvudregeln är att det är arbetsgivarlandets socialförsäkring som den anställde omfattas av. Det finns flera undantag beroende på vilken verksamhet som bedrivs och vilka avtal som finns med de olika länderna.

Att bedriva verksamhet kan aktualisera flera juridiska frågeställningar. Ni är hjärtligt välkomna att höra av er till Synch (johan.ragnar@synch.law) för vidare assistans.

Støttes af