Spørgsmål: Opsigelse af medarbejder på svensk kontrakt

Hej Kan du hjælpe med om vi kan opsige en medarbejder i sin prøvetid, hvis personen er sygemeldt?

Svar

14. februar 2023
Ansættelsesforhold

Hej!

Ja, du kan avbryta en provanställning trots att den anställde är sjukskriven. Arbetsgivaren behöver dock förhålla sig till bestämmelserna i Diskrimineringslag (2008:567). Avbrytandet av provanställningen får inte grunda sig i en funktionsnedsättning (vilket i lagen anges vara ”varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå”).

Bästa hälsningar,

Johan

Synch Advokat

Støttes af