Spørgsmål: Opsigelse eller fyring af medarbejder i Sverige

Hej. Vi er et dansk selskab som har 2 svenske statsborgere ansat på vores filial i Sverige. De er altså ansat i det danske selskab - men på svenske vilkår, med lønudbetaling i Sverige. Nu har den ene sælger fortalt at hun gerne vil noget andet, og har i den forbindelse spurgt, om vi kan fyre hende. Er der noget vi skal være opmærksom på, inden vi siger ja til det? Eller vil det være bedst for os, at hun selv siger op? Med venlig hilsen og tak

Svar

8. juni 2022
Ansættelsesforhold

Hej!

 Tack för din fråga.

 För att säkerställa att jag förstår din fråga rätt uppfattar jag det som att arbetstagaren i fråga inte längre vill arbeta kvar och har bett er att säga upp henne.

Eftersom arbetet utförs i Sverige med svenska villkor gäller svensk rätt, om inget annat anges i anställningsavtalet. Utifrån svensk rätt gäller att om en arbetstagare väljer att avsluta sin anställning gäller den uppsägningstid som anges i lagen om anställningsskydd (LAS) eller det som anges i anställningsavtalet (eller eventuellt tillämpligt kollektivavtal). Arbetsgivaren och arbetstagaren kan givetvis komma överens om en kortare uppsägningstid eller andra villkor i samband med uppsägningen, men uppsägningen ska ske av den anställde i en sådan situation.

Om arbetstagaren säger upp sig själv innebär det att denne inte får kompensation från A-kassan under en tid, vilket kan vara anledningen till varför arbetstagaren inte vill säga upp sig själv. Om ni däremot säger upp arbetstagaren finns det risk för att det blir en uppsägning som står i strid med lag, eftersom det inte föreligger saklig grund (dvs. arbetsbrist eller det som kallas personliga skäl). Ni bör således inte vara den som säger upp arbetstagaren i denna situation.

 

Vänligen,

Støttes af