Spørgsmål: Oprettelse af firma i Sverige

Vi påtænker at oprette et Trading firma i Sverige, da vi køber mange fabriksnye biler hos forhandlere / Bil importører i Sverige, hvor bilerne SKAL faktureres og registreres til en svensk kunde før den kan sælges videre til vores danske selskab. Så det er en filial af vores danske selskab vi gerne vil have oprettet. Kan I hjælpe med dette? Eventuelt med Adresse i Sverige? Hvad koster det at oprette sådan en filial af det danske selskab - og er det et krav, at der er svensk adresse? Hvor hurtigt kan vi få oprettet dette?

Svar

30. juni 2021
Selskaber

Hej och tack för din fråga. Vi börjar med att generellt beskriva vad som gäller som en förutsättning för att kunna registrera en filial i Sverige.

 

Om ett utländskt företag ska bedriva näringsverksamhet i Sverige så kan det ske genom filial. En filial är en företagsform som innebär att ett utländskt företag bedriver sin näringsverksamhet i Sverige genom ett avdelningskontor. Det utländska företaget måste utse en verkställande direktör (vd) för filialen bosatt inom EES, dvs det är OK att VD bor i Danmark. VD:n ska ha en särskild fullmakt. Filialen kan behöva en delgivningsadress ifall VD inte är bosatt inom EES. I vissa fall kan filialer behöva ha en revisor, det kravet är ifall filialen har fler än 3 anställda, mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning eller mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.


Vi har bred av erfarenhet av att starta upp filialer på Synch Advokat, vi hjälper er gärna. Ni är välkomna att kontakta oss för mer information. 

Støttes af