Spørgsmål: Markedsføring og consent

I Danmark er strenge regler for markedsføring og samtykke for at sende e-mails til kunder og partnere. Såfremt en dansk virksomhed sender en e-mail til en kunde eller partner i Sverige, er det da den danske markedsføringslov eller den svenske, som skal iagttages? Derudover, er samme strenge regler for samtykke gældende i Sverige? Man kan i Danmark ikke sende e-mails medmindre der er forudgående samtykke, der er tale om en servicemeddelelse eller kunden tidligere har købt tilsvarende produkt. På forhånd mange tak for hjælpen.

Svar

6. februar 2023
Aftaler og kontrakter

Hej!

Det åligger den som marknadsför att iaktta den lagstiftning där marknadsföringen sker. Om den sker i Sverige (t.ex. till ett svenskt bolag) ska svenska marknadsrättsliga regler iakttas. Det spelar då ingen roll att det marknadsförande bolaget är ett danskt bolag.

I Sverige råder också stränga regler kring marknadsföring via e-mail, sannolikt liknande de som du beskriver gäller i Danmark. För konsumenter krävs samtycke från denne innan e-mailet skickas.

Vill du ha närmare rådgivning kring om de åtgärder ni vidtar är tillräckliga utifrån ett svenskt perspektiv så får du gärna återkomma till Synch för fortsatt hjälp. Du når oss på info@synch.law 

Bästa hälsningar,

Johan Ragnar

Støttes af