Spørgsmål: Fælles dansk svensk salgsselskab

Hej, Jeg er en dansk producent af husholdningsprodukter til køkken og bad. Vi har solgt vores produkter de sidste 12 år i de fleste europæiske lande. Vi har sidste år fået en ny svensk kunde, som har skabt rigtig gode resultater på det svenske marked. Vi taler om at udvikle samarbejdet og overvejer et 50/50 ejet salgsselskab, som skal stå for BTB salg i norden og på sigt resten af EU (og måske videre endnu). Selskabet vil ikke have medarbejdere, men skal give en fælles platform at lave indsatser fra. Hvilke fordele og ulemper er der i, at selskabet er registreret i enten Danmark eller Sverige?

Svar

16. februar 2021
Selskaber

Hej!

Vi tolkar frågan som att ni vill starta upp ett bolag i Sverige för fortsatt direkt bedriva försäljning i framförallt Sverige innan expansion sker i EU. Det föreligger inget hinder för en dansk medborgare att tillsammans med en svensk medborgare driva ett bolag i Sverige och vi kan inte heller se att det skulle föreligga något annat hinder i svensk aktiebolagslagstiftning som skulle begränsa detta.

Från ett skatterättsligt perspektiv finns det dock vissa noteringar som man bör fundera över;

Arbetar man som aktieägare i bolaget (oberoende anställning) och ni är mindre än fyra aktieägare verksamma i bolaget så betraktas det upplägget som ett fåmansbolag vilket innebär att utdelning till aktieägarna beskattas annorlunda. Skattesatsen är högre än ifall man är en s.k. passiv ägare  - dvs inte arbetar i bolaget. Därutöver, för det fall ni överväger att registrera bolaget i Danmark men sedan bedriver verksamhet i Sverige, kan det resultera i en eventuell dubbelbeskattning för ägarna. 

Sammanfattningsvis från ett svenskt aktiebolagsperspektiv så föreligger inte det något hinder. Från ett skatteperspektiv kan det däremot vara värt att överväga att lägga upp verksamheten som ett handelsbolag (som det danska aktiebolaget äger – genom att ägarna överlåter sina andelar ditt) vilket gör att danska ägandet av handelsbolaget inte blir föremål för svensk skatt på sin ägarandel.

För ytterligare skatterådgivning och planering hänvisar vi er till en skatterådgivare och för de danska frågorna kan ni vända er till de danska Öresundsexperterna. Lycka till!

Støttes af