Spørgsmål: Dansker ansat i en periode på 6-12 måneder i svensk virksomhed

Jeg står for at få en tidsbestemt kontrakt med en større svensk virksomhed, men jeg kender ikke til reglerne og vilkårerne. - Hvordan er løn niveauet i Sverige i forhold til i Danmark? - Skal jeg betale skat i Sverige, når jeg forbliver bosiddende i Danmark? Jeg kommer til at arbejde hjemme 7 dage og i Sverige 3 dage. på en 14 dages periode. - Kan jeg trække befordring fra for min kørsel til og fra arbejdspladsen? - Hvordan er det med virksomhedsbetalt af pension i svenske virksomheder, når det i Danmark typisk hedder 8/4 % arbg./ansat? - Er der noget der hedder sundhedssikring?

Svar

8. december 2020
Ansættelsesforhold

För den som arbetspendlar mellan Sverige och Danmark gäller ett särskilt skatteavtal, Öresundsavtalet. Detta innebär som huvudregel att du beskattas för din lön i det land du arbetar, under förutsättning att du arbetar tillräckligt stor del av din tid i det landet. För att Öresundsavtalet ska kunna tillämpas krävs att arbetet i ditt arbetsland utgör minst 50 procent av arbetstiden under varje tremånadersperiod. Uppfylls inte 50% kvoten kommer du att behöva betala SINK-skatt (25%) i Danmark och normalt inte deklarera i Sverige.

Lönerna i Sverige är normalt något lägre än i Danmark, och dessutom påverkar växlingskursen SEK – DKK. Det är möjligt att förhandla kring lönevillkor inkl. kostnad och tid för körning till Sverige, men det är ingenting som arbetsgivaren måste erbjuda. Din arbetsplats kan dessutom omfattas av kollektivavtal vilket du bör kontrollera. Detta kan reglera pension och andra försäkringar. Om arbetsplatsen inte omfattas av kollektivavtal erbjuds de anställda ofta pension och försäkring, men det är ingenting som arbetsgivaren är skyldig att erbjuda sina anställda. Ställ frågan!

Med vänlig hälsning,

Johan Ragnar

Synch Advokat AB

Støttes af