Spørgsmål: Arbetsgivarintyg

Min danska arbetsgivare skulle behöva information angående arbetsgivarintyg. Skulle ni kunna förklara vad det är och vilken information som finns med i det?

Svar

27. maj 2020
Ansættelsesforhold

Hej,

Nedan anges på svenska vad ett arbetsgivarintyg är.

Ett arbetsgivarintyg är ett bevis för att du har varit anställd hos en arbetsgivare under en viss tid. Det är ett intyg på vad du har gjort på arbetsplatsen, hur mycket du har arbetat, hur mycket du har tjänat, en förklaring till varför du valde att sluta samt ett omdöme om dig och din insats på företaget.

När du slutar på en arbetsplats har du enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring rätt att få ett arbetsgivarintyg. Det måste du sedan skicka in till din a-kassa för att ha rätt till ersättning om du är arbetslös. Intyget används för att prova din rätt till ersättning och beräkna din ersättning.

Arbetsgivarintyget för a-kassan ska upprättas på en speciell blankett som du får från arbetsförmedlingen eller a-kassan. Intyget måste sedan skrivas under av din tidigare arbetsgivare.


Støttes af