Spørgsmål: Arbejdsfordeling

Hej vi er en virksomhed i Danmark, som har 2 svenske statsborgere ansat, de svenske statsborgere bor og arbejder i Sverige. På virksomheden i Danmark indförer vi arbejdsfordeling hvor personalet skiftesvis arbejder og er ledig hver anden uge de näste 13 uger. således får medarbejderne lön i ugerene som de arbejder og dagpenge fra A-kassen de uger hvor de er ledige. Hvordan får vi vores to svenske kolleger med på ordningen, og hvilke muligheder har de for supplerende dagpenge ?

Svar

23. marts 2020
Ansættelsesforhold

 Tack för din fråga.

Om de svenska medarbetarna bor och arbetar i Sverige är det som regel svenska bestämmelser som gäller i förhållande till anställningen. Vilka tider en arbetstagare är skyldig att arbeta regleras i det enskilda anställningsavtalet, kollektivavtal och lag. Detta betyder alltså att arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet beror på den aktuella situationen och vad som redan är reglerat i anställnings- och eventuellt kollektivavtal.

Om arbetsfördelningen innebär att den anställdes arbetstid minskas måste det föreligga arbetsbrist för att arbetstagaren ska ha rätt till ersättning från a-kassan. Om arbetsbrist inte ligger till grund för arbetsfördelningen måste arbetstagaren själv gå med på en minskning i arbetstid och har i en sådan situation inte rätt till a-kassa.

Den svenska regeringen har i samband med effekterna av Covid-19 implementerat ett stöd för korttidsarbete där arbetstagaren, genom fackförbund eller en frivillig överenskommelse, går med på att reducera arbetstiden med 20, 40, 60 eller 80 % under en kortare period. Arbetstagaren behåller ca 90 % av lönen, vilken delvis ersätts av den svenska staten. För att få del av detta stöd krävs att företaget ska ha drabbats av tillfälliga, allvarliga ekonomiska svårigheter som inte har kunnat förutses eller undvikas. Om arbetsfördelningen införs som en åtgärd på grund av effekterna Covid-19 är det möjligt att korttidsarbetet kan tillämpas i er situation.

För att ge dig ett komplett svar behöver vi ytterligare information. Du är i så fall välkommen att kontakta oss på Synch gm johan.ragnar@synchlaw.se 

Støttes af