Spørgsmål: Ansættelsesforhold for konsulent på deltid i Sverige

Hej, Vi overvejer at ansætte en sælger på konsulentbasis i Sverige. Konsulenten vil oprette sit eget firma og arbejde for os på deltid dvs. ca. 20 timer om ugen. Aflønning er et fast beløb per måned + kommission som faktureres til vores svenske datterselskab. Vi har aftalt at konsulentkontrakten kan opsiges med 1 måneds varsel. Overfor kunderne vil han præsentere sig som salgskonsulent for vores virksomhed og han vil få en virksomhedsmail, som han kan kommunikere med kunderne på. Er der risiko i den svenske lovgivning for, at i forbindelse med en mulig opsigelse af samarbejde, at eftersom konsulenten kun arbejder som konsulent for os, så skal opsigelsen være jf. funktionærlovgivningen i stedet? Er der nogen tidsbegrænsning for, hvor lang tid konsulenten kan arbejde for os? Jeg ser frem til at modtage jeres svar.

Svar

13. januar 2022
Ansættelsesforhold

Hej och tack för din fråga!

Eftersom personen är konsult och inte anställd har parterna möjlighet att avtala om vilket lands lag som ska gälla. Utifrån svensk rätt finns det ingen begräsning i hur lång tid en konsult kan arbeta för ett bolag.

Gällande frågan om huruvida personen kommer att anses som konsult eller om den faktiskt ska anses som anställd måste en sammantagen bedömning göras. I en sådan bedömning ser man bland annat till ifall konsulten jobbar hel- eller deltid och har möjlighet att ta andra uppdrag, om uppdraget utförs med bolagets utrustning eller med egen utrsutning, i bolagets lokaler eller i egna lokaler osv., samt om personen i övrigt är att likställa med övriga anställda. Det faktum att konsulten har en mail som tillhör bolaget behöver således inte betyda att konsulten ska betraktas som anställd utifrån svensk lagstiftning.

Vänligen, 

Jennie 

Støttes af