Spørgsmål: Arbejdstid

Hej Jeg er i tvivl om hvordan arbejdstiden registreres i sverige. Når en svensk medarbejder er ansat til 40 timer pr uge, er det så med frokostpause betalt, eller som i Danmark hvor frokostpausen trækkes fra arbejdstiden?

Svar

2. august 2023
Ansættelsesforhold

Hej!

Tack för din fråga. I mitt svar utgår jag från vad som anges i lagen. Det kan vara så att det existerar ett kollektivavtal på din arbetsplats som reglerar raster. Detta kan skilja sig från vad som anges i lagen. Kolla vad som gäller på din arbetsplats!

Rast ingår inte i arbetsiden!

Bestämmelser angående pauser och raster under arbetsdagen återfinns i arbetstidslagen.

Enligt arbetstidslagen får en anställd arbeta högst 5 timmar i sträck utan möjlighet till paus. Till exempel, om du arbetar från klockan 08 till 17, innebär det att du har rätt till en rast senast klockan 13. Lagen specificerar varken längden eller antalet rastperioder (lunchen). Rekommendationen brukar dock vara en rast på mellan 30 till 60 minuter.

Det innebär att din rättighet till lunchrast mitt på dagen inte överstiger 60 minuter. Du kan fördela det annorlunda om du diskuterar med din arbetsgivare t ex lunchpaus på 45 minuter och en 15-minuters paus vid en annan tidpunkt.

Enligt arbetstidslagen har arbetsgivaren ansvar för att de anställda har möjlighet att ta kortare pauser utöver rasten. Längden och antalet pauser är dock inte reglerade av lagen.

En rast innebär en paus i arbetet där ingen ersättning utgår. Eftersom ingen ersättning ges under rasten, är du inte heller skyldig att vara tillgänglig för arbetsgivaren, vilket ger dig friheten att göra vad du vill under rasten. 

En paus innebär ett kortare avbrott i arbetet där du fortfarande får lön. Som tidigare nämnts finns det ingen specifik regel som definierar exakt vad som är tillåtet eller inte under en paus. 

Støttes af