Spørgsmål: Arbejdsskadeforsikring og a-kasse

Skal vores svenske medarbejder være omfattet af en svensk arbejdsskadeforsikring, hvis han/hun kun arbejder for os (men hjemmefra)? SKal han/hun være tilmeldt dansk a-kasse?

Svar

3. marts 2022
Ansættelsesforhold

Hej,

Skadefall i hemmet bedöms i princip enligt samma regler som vid skada i arbetet. Avgörande för om en skada ska bedömas som en arbetsskada är vilken anknytning som skadan har med arbetet. Kontrollera med ert försäkringsbolag om försäkringen täcker utlandsbosatta eller om ni behöver teckna en separat försäkring för dessa anställda. 

Både i Danmark och Sverige är det frivilligt att försäkra sig mot inkomstbortfall vid arbetslöshet. Så länge arbetstagaren arbetar enbart i Danmark ska personen gå med i en dansk a-kassa, om du vill omfattas av arbetslöshetsförsäkringen.

Läs mer om detta här: https://www.oresunddirekt.se/se/jag-har-faatt-jobb-i-danmark/a-kassa-och-fackforening


Støttes af