Spørgsmål: Ansættelse af svensk sælger

Hej, Vi starter op i Sverige, og har indtil nu kun solgt vare der til - men vi står og skal til at ansætte en svensk sælger i Sverige. Hvad skal vi være opmærksomme på her ? Vedkommende kommer til at blive ansat på en dansk kontrakt med egen bil og eget kontor. Det betyder også vedkommende skal have kørselsgodtgørelse efter statens takster, er de anderledes i Sverige ? Hvordan fungere det med Pension, forsikring, ferie, arbejdsgiverafgift og så videre der er jo en forskel i noget af det her i Sverige kontra Danmark. Håber i kan være behjælpelige. På forhånd tak.

Svar

12. november 2019
Ansættelsesforhold

Hej!

Denna frågeställning har kommit upp vid ett par tillfällen och har besvarats innan. Du får gärna bläddra bland tidigare besvarade frågor, t.ex.:

Jag funderar lite på vad du menar med att säljaren i Sverige ska anställas på ett danskt kontrakt? För min del låter det som att arbetet utförs huvudsakligen i Sverige och att anställningen således kommer att regleras av svensk arbetsrättslig lagstiftning. Vidare låter det som att säljaren ska ha eget kontor i Sverige, vilket innebär att företaget kan komma att anses få ett fast driftställe i Sverige. Det i sin tur innebär att ni som företag blir redovisningsskyldiga för inkomstskatt i Sverige. Jag har besvarat även den typen av frågeställningar tidigare och hänvisar till vad jag skriver t.ex. här:

Ett utländskt företag med näringsverksamet i Sverige kan bli skattskyldigt för moms, arbetsgivaravgifter och inkomstskatt. Ett utländskt företag med ett fast driftställe i Sverige ses, när det gäller sociala avgifter (t.ex. arbetsgivaravgifter) som en svensk arbetsgivare. Utländska företag utan fast driftställe i Sverige kan ingå avtal med den anställde om att denne själv ska redovisa och betala in arbetsgivaravgiften men ansvaret för att så sker åvilar alltjämt arbetsgivaren. Lite mer information hittar ni på Skatteverkets portalsida för utländska företag som finns här:

Jag rekommenderar att ni anlitar en advokat som sysslar med arbetsrätt för att upprätta avtalet med säljaren i Sverige och för att få mer information om det svenska arbetsrättsliga systemet. Ni bör även fundera på om ni behöver hjälp med löneutbetalningar och kontakterna med Skatteverket. Om så är fallet bör ni kontakta en revisionsfirma eller bokföringsbyrå.

Har du fler frågor i ditt enskilda ärende är du välkommen att höra av dig. 


Vänligen 

Helena Olenmark Malmström

Trägårdh Advokatbyrå