Spørgsmål: Virksomhed

Hej jeg har bare en forespørgsel ang. at starte min egen virksomhed. Jeg er udlært elektriker fra Danmark, mit spørgsmål er om jeg må åbne et El firma i Sverige?

Svar

7. august 2017
Selskaber

Hej och tack för din fråga.

För dig som inte är svensk medborgare och vill starta ett företag i Sverige gäller särskilda regler. När ett företag ska etableras bör man först fundera på i vilken form företaget ska bedrivas och det vanligaste är att starta en enskild näringsverksamhet.

När du väl bestämt dig för vilken företagsform du vill bedriva företaget i registreras företaget hos Bolagsverket för att skydda företagets namn. Vid bildande av enskild näringsverksamhet är registrering hos Bolagsverket inget krav men vid bildande av exempelvis ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller ekonomisk förening är det ett krav. Därefter måste du registrera ditt företag hos Skatteverket. Detta gäller för all form av näringsverksamhet och alltså även för en enskild firma. Vad du som dansk medborgare bör ha i beaktning är att skattesystemet i Sverige och Danmark skiljer sig åt.

Som exempel måste man bli godkänd för F-skatt om man ska få starta enskild näringsverksamhet. Du bör även registrera dig för moms och eventuellt även som arbetsgivare om du avser anställa personal i Sverige. Läs gärna mer här:

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/startaochdrivaforetag/startaochregistrera/fochfaskatt.4.58d555751259e4d661680006355.html 


Här finns också exempel på hur du kan registrera din firma hos Skatteverket utan svenskt personnummer:

 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/4620.4.6efe6285127ab4f1d2580003836.html

 

På verksamt.se, en företagarsajt som drivs av Skatteverket, Bolagsverket och Tillväxtverket finner du ingående information om tillvägagångssättet vid start om firma. 

https://www.verksamt.se/starta/for-utlandska-medborgare#dta3

 

Eftersom du ska arbeta med el finns troligen även krav på att du registrerar ditt företag om du ska jobba som elinstallatör. Detta är ett specialområde och jag får i denna del be dig kontakta Elsäkerhetsverket för att få svar på hur då går till väga och vilka krav som ställs på dig med utländsk utbildning. Du hittar mer information här och även kontaktuppgifter till Elsäkerhetsverket.

http://www.elsakerhetsverket.se/andra-aktorer/elinstallationsforetag/registrera-ditt-foretag/


 

Lycka till!