Spørgsmål: Tidsbegrænset ansættelse og prøvetid

Er der noget til hinder for at ansætte medarbejdere på tidsbegrænsede ansættelser til et projekt som netop er planlagt for et år? Og kan man i givet fald kombinere det med prøvetid på 6 måneder, før eller i den tidsbegrænsede ansættelse?

Svar

22. marts 2017
Ansættelsesforhold

Hej och tack för din fråga!

Då du valt att ställa frågan till mig (som svarar på frågor rörande svenska förhållanden) utgår jag i mitt svar från att arbetet i fråga ska utföras i Sverige med huvudsaklig anställning i Sverige. Under sådana förhållande ska svensk arbetsrätt tillämpas, däribland den svenska anställningsskyddslagen.

Det är fullt möjligt för dig som arbetsgivare att anställa någon för en tidsbegränsad period. Den anställningsform som blir aktuell i ditt fall är en så kallad ”allmän visstidsanställning” och detta ska anges i avtalet. I avtalet ska även anställningsperioden anges. Någon särskild grund till varför arbetet ska begränsas till just ett år behöver inte anges och det aktuella arbetet behöver inte heller vara av någon särskild natur för att anställningen ska kunna tidsbegränsas. Det projekt du planerar för ska enligt uppgift pågå under ett års tid kan alltså vara föremål för ett tidsbegränsat avtal om ett år, eller om du så önskar, flera kortare anställningsperioder, om t.ex. sex månader i taget. Tänk dock på att om flera tidsbegränsade anställningar (i allmän visstidsanställning) följer på varandra för arbetstagaren i fråga, på ett sådant sätt att den anställdas totala anställningstid under en femårsperiod uppgår till totalt två år, övergår anställningen automatiskt i en tillsvidareanställning. Detta bör du ha i åtanke om arbetstagaren varit anställd hos dig tidigare eller om arbetstagaren i framtiden kan komma att få ytterligare anställningar hos dig. 

Ha även i åtanke när du anställer någon för en tidsbegränsad period att dennes anställningsvillkor inte får vara sämre än en person som är tillsvidareanställd (det råder förbud mot diskriminering av visstidsanställda). Om olika anställningsvillkor råder mellan en visstidsanställd arbetstagare och en tillsvidareanställd arbetstagare har du som arbetsgivare att visa att skillnaden inte har att göra med den valda anställningsformen.

Rättsläget huruvida en tidsbegränsad anställning kan inledas med en prövotid är inte helt klart. Huvudregeln och det normala är dock att en prövotid enbart används när man avsett att anställningen senare ska övergå i en tillsvidareanställning. Om du ändå vill ha en möjlighet att säga upp den tidsbegränsade anställnignen rekommenderas istället att ni avtalar om en uppsägningstid. En tidsbegränsad anställning pågår annars under hela den avtalade tiden och avslutas vid anställningsperiodens slut. En tidsbegränsad anställning kan endast sägas upp under pågående avtalstid om det anges i avtalet, men då får man också tillämpa reglerna i anställningsskyddslagen om saklig grund i samband med uppsägningen. Observera också arbetstagaren i sådant fall har samma rätt att säga upp anställningen gentemot dig som arbetsgivare.

Lycka till!