Spørgsmål: Skift bestyrelse i svensk AB selskab

Hvordan skifter man bestyrelse i et svensk AB selskab?

Svar

8. juni 2017
Selskaber

Hej och tack för din fråga

Bolagsstämman utser styrelsen i bolaget och det är därmed bolagsstämman som beslutar om förändringar i styrelsen, t.ex. att entlediga styrelseledamöter/styrelsesuppleanter och att utse ny styrelse. Den nya styrelsen samt avgående styrelseledamöter/styrelsesuppleanter anmäls till Bolagsverket och registreras hos Bolagsverket, www.bolagsverket.se

Finns det flera styrelseledamöter i bolaget är det styrelsen som utser vem som ska vara styrelsens ordförande. Det är även styrelsen som beslutar om att tillsätta verkställande direktör (VD) i bolaget. VD:s anställning vid bolaget regleras genom anställningsavtal.