Spørgsmål: Skattepligt forhold

Jeg har en klient som jeg udarbejder løn for, og har et spørgsmål dertil. Klienten/arbejdsgiver er ApS virksomhed, hvilket er et dansk datter selskab, til et svensk moderselskab. Det forholder sig således, at en af de svenske ansatte, der tidligere har arbejdet og været bosat her i Danmark, nu er flyttet tilbage til Sverige. Den ansatte arbejder derfor udelukkende fra sin hjemadresse i Sverige, men skal stadig have løn fra det danske selskab. Er det korrekt forstået, at den ansatte dermed ikke længere er forpligtede til A-skat & AM.-bidrag i Danmark? Vil dette evt. kunne udløse en svensk arbejdsgiverafgift til den danske virksomhed? I så fald, ville det være ideelt for arbejdsgiver at aftale sig ud af denne afgift med medarbejderen, korrekt?

Svar

17. oktober 2019
Ansættelsesforhold

Hej

Din fråga innehåller såväl skatterättsliga frågor som arbetsrättsliga frågor.

Huvudregeln är att arbetstagaren ska betala inkomstskatt i det land där arbetet utförs och att arbetstagaren omfattas av det arbetslandets socialförsäkringssystem (om man inte begär annat). Det är också svensk arbetsrätt som gäller om arbetet utförs i Sverige.

Om företaget, i detta fallet det danska företaget, anses ha ett fast driftsställe i Sverige, t.ex. genom att arbete utförs av en anställd uteslutande från hans/hennes hem (t.ex. försäljningsverksamhet) så kan ett fast driftställe anses föreligga. Det är en bedömningsfråga och beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Skatteverket gör sin bedömning av detta och det kan ändras över tid. I sådant fall ska bolaget betala skatt i Sverige för den del av verksamheten som härrör från det fasta driftstället här.

Det låter alltså som om ni borde se över strukturen för er klients räkning av flera olika skäl. Jag rekommenderar kontakt med en svensk revisor eller bokföringsfirma som är van att hantera denna typ av frågor. Hör av dig om du behöver tips eller ytterligare rådgivning, t.ex. upprätta ett svenskt anställningskontrakt enligt svenska regler.

Börja gärna läsa här länk.


Med vänlig hälsning

Helena Malmström

www.tragardh.se