Spørgsmål: Semesterskuld

Vi har været nødt til at opsige vores svenske medarbejder, da det ikke er rentabelt at have medarbejderen ansat. men hvad med semesterskud, når vi opsiger medarbejderen. Må vi trække det fra i medarbejderens sidste løn? Vi har ikke skrevet noget om det i ansættelseskontrakten. Medarbejderen holder - efter eget ønske al sin tilgodehavende ferie, og vi har aftalt at vi fritstiller medarbejderen den sidste måned (august). Ser meget frem ti at høre fra dig.

Svar

5. juli 2018
Ansættelsesforhold

Hej och tack för din fråga!

Om en anställd sägs upp eller slutar före det att all semester som han eller hon har tjänats in har tagits ut får man beräkna och - som huvudregel - betala ut semesterersättning till den anställde för de intjänade semesterdagar som inte har tagits ut.

Det framgår av er fråga framgår att den anställde sagts upp med hänvisning till arbetsbrist i företaget. I de fallen räknar man inte av eventuell utbetald semesterlön för förskottssemester från semesterersättningen som ska betalas ut.

Semesterlön som erhållits för förskottssemester går inte heller att räkna av om en anställd sägs upp på grund av sjukdom, om den anställde har frånträtt anställningen med omedelbar verkan på grund av att arbetsgivaren i väsentlig mån åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren eller om det gått mer än fem år sedan semesterlön för förskottssemester betalades ut till den anställde. 

Semesterersättningen beräknas efter samma principer som semesterlön och ska betalas ut inom en månad från att anställningen har upphört.

Samtliga regler återfinns i semesterlagen och behöver inte anges i anställningsavtalet för att gälla. Det kan finnas avvikande reglering i kollektivavtal om sådant finns på arbetsplatsen.

Trevlig sommar!