Spørgsmål: Opret enkeltmandsfirma

Hej. Jeg har gennem de sidste mange måneder ansøgt om enkeltmandsfirma i Sverige. Skatteværket i sverige afviser min ansøgning trods jeg har haft møde med øresunddirekt. Jeg har sendt alle de papirer de ønsker og har alligevel afvist min sag. Har du et godt råd?Jeg har agentur på et stort crem produkt jeg gerne vil forhandle i sverige.

Svar

4. september 2017
Selskaber

Hej och tack för din fråga.

 

För dig som inte är svensk medborgare och vill starta ett företag i Sverige gäller särskilda regler. När ett företag ska etableras bör man först fundera på i vilken form företaget ska bedrivas, vilket bl.a. beror på vilken typ av risker som man tror finns i verksamheten och vilken omfattning verksamheten har. Som jag förstår det vill du bedriva din verksamhet i enskild näringsverksamhet (även kallat enskild firma). Att starta en enskild näringsverksamhet innebär att du som privatperson äger, driver och ansvarar för företaget personligen. Du ansvarar således för att betala in skatter och egenavgifter till Skatteverket.

När du väl bestämt dig för att starta en enskild näringsverksamhet (enskild firma) kan du registrera din firma hos Bolagsverket för att skydda företagets namn, detta är emellertid inte någonting du måste göra för att få starta en enskild näringsverksamhet. Du behöver inte heller komma på något särskilt namn för din enskilda firma.

Alla företag måste däremot registrera sig hos Skatteverket vilket jag förstår att du försökt göra. Utan att veta varför din ansökan blivit avvisad kan jag ge några generella kommentarer till detta.

I Sverige har alla som blivit folkbokförda i landet fått ett unikt personnummer för identifiering som bland annat anger vilket datum personen är född. Om du inte är eller har varit folkbokförd i Sverige kan du istället få ett samordningsnummer från Skatteverket. Samordningsnummer är ett tillfälligt personnummer som du behöver när du till exempel ansöker om att bli godkänd för F-skatt.

Du behöver bli godkänd för F-skatt för att bedriva din verksamhet i en enskild firma och beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. För att ansöka om F-skatt ska du fylla i och skicka in blanketten ”Företagsregistrering” (SKV 4620) till Skatteverket.

Om det är så att du tidigare ansökt om – men inte blivit godkänd för F-skatt kan det bero på något av följande. För att bli godkänd för F-skatt krävs för det första att du bedriver eller har för avsikt att bedriva näringsverksamhet. Din verksamhet måste dessutom vara självständig, havinstsyfte och vara varaktig. Skatteverket gör en bedömning i det enskilda fallet. Utöver dessa kriterier gäller att du inte tidigare får ha brustit i redovisning och betalning av skatter i mer än obetydlig omfattning, ha näringsförbud, vara försatt i konkurs eller missbrukat ett tidigare godkännande för F-skatt.

Läs mer på:

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/foretagare/startaochregistrera/fochfaskatt.4.58d555751259e4d661680006355.html


Eftersom du ska bedriva försäljning av varor krävs också att du är registrerad för moms. När du registrerar dig och ansöker om F-skatt ska du därför samtidigt anmäla dig för momspliktig verksamhet. Om du inte har ett svenskt personnummer ska du fylla i Skatteverkets blankett ”Företagsregistrering” (SKV 4620) och skicka blanketten till Skatteverket.

 

Mer information hittar du här:

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/foretagare/enskildnaringsverksamhet.4.5c13cb6b1198121ee8580002518.html

https://www.verksamt.se/starta/for-utlandska-medborgare


Lycka till!

 

Med vänliga hälsningar advokat Helena Olenmark Malmström och jur. kand. Sofie Liljebäck