Spørgsmål: Leasing af bil

Hej, vi arbejder fuld til for et svensk firma og bor i Danmark. Min mand kommer til at arbejde både i dk og Sverige så vi skal anskaffe bil nr. 2. Er det lovligt at lease bil i Sverige til dette formål?

Svar

8. august 2017
Selskaber

Hej och tack för din fråga

Jag utgår från att den svenska firma ni arbetar för är verksam i Sverige och att detta är er arbetsplats.

Svenska arbetsgivare som vill erbjuda en svensk tjänstebil (t.ex. leasingbil) till anställda med bostad i Danmark, kan ansöka om att bilen undantas från danska registreringsavgifter, trots att den används även i Danmark. Ett krav är att bilen används för yrkesmässig trafik i störst utsträckning i arbetslandet, dvs. Sverige. Ansökan om avgiftsbefrielse lämnas in till SKAT i Danmark.

Lycka till!