Spørgsmål: Krav om revisorpåtegning

Hej, vi er nogle stykker der har startet en salgssted i sverige. Vi har etableret virksomhed i sverige og alt er i orden. Men som opstartsvirksomhed vil vi gerne kunne holde bogholder og revisionsomkostningerne nede til at starte med. Vi forventer en omsætning på 200.000 - 300.000 år 1 og op til 400.000 år to og tre. Er der krav om revisorpåtegning af regnsskabet i sverige? I danmark er grænsen som jeg forstår en omsætning på 3 mio.

Svar

8. december 2017
Selskaber

Hej och tack för din fråga

Jag utgår i mitt svar från att ni har startat ett svenskt aktiebolag. Du får återkomma med en ny fråga om din fråga berör en annan företagsform. Under normala förhållanden ska ett aktiebolag ha en revisor. Det finns dock ett undantag i ABL som anger att det i bolagsordningen för ett privat aktiebolag får föreskrivas att bolaget inte ska ha någon revisor. Detta undantag gäller dock inte om bolaget uppfyller mer än ett av följande villkor:

medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 3,bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 1,5 miljoner kronor,bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 3 miljoner kronor.Även om en revisor kan bli kostsamt kan det dock vara bra att ha en revisor eller att anlita en bokföringsbyrå för att ha en god intern kontroll av bolaget och för att hålla koll på bokföringen och svenska regler förknippade med bokföring och med styrelseansvar i svenska aktiebolag. Att ha god ordning redan från start och att ha en revisor även i ett litet bolag kan visa sig värdefullt i kontakter med banker mfl.

Lycka till!