Spørgsmål: Kørsel i egen bil

I Danmark bruger vi ofte statens takst for afregning af kørsel i egen bil. Har man en tilsvarende ordning i Sverige og hvad er taksten.

Svar

18. juni 2018
Ansættelsesforhold

Hej och tack för din fråga

Om du har använt egen bil för tjänsteresor kan arbetsgivaren betala en skattefri ersättning till dig med 18,50 kronor per mil. Om du inte har fått någon ersättning från arbetsgivaren för att du har använt din egen bil för tjänsteresor har du rätt att göra avdrag på skatten med 18,50 kronor per mil genom att redovisa detta i deklarationen. 

Du hittar mer information om traktamenten och kostnadsersättningar på Skatteverkets hemsida, https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/354.4.39f16f103821c58f680007497.html

Støttes af