Spørgsmål: Feriepenge

Vi har en Svensk medarbejder, med arbejdsplads i Sverige, han går på pension 31-12-2018, og jeg er i tvivl om beregning af feriepenge. Han har 28 feriedag årligt og har fået udbetalt 1% i ferietillæg. Hvordan beregner jeg de feriepenge han skal have udbetalt?

Svar

25. oktober 2018
Ansættelsesforhold

Hej och tack för din fråga,

När anställningen upphör t.ex. på grund av att arbetstagaren går i pension, ska man som arbetsgivare betala ut semesterersättning för de intjänade semesterdagar som arbetstagaren inte utnyttjat innan anställningen upphör. Semesterersättningen beräknas då på samma sätt som om semester hade tagits ut och ska betalas ut utan dröjsmål efter att anställningen upphört, dock senast inom en månad från sista anställningsdagen.

Under semester gäller som huvudregel sammalöneregeln (för vecko- eller månadsavlönade arbetstagare), vilket innebär att arbetstagaren erhåller sin "vanliga" lön under semestern (dvs aktuell månadslön inklusive fasta lönetillägg) med ett semestertillägg på belopp om 0,43 % av månadslönen per varje semesterdag. Har arbetstagaren veckolön är semestertilägget istället 1,82 % av veckolönen för varje betald semesterdag. Därutöver tillkommer ett semestertillägg om 12 % på rörliga lönedelar (i genomsnitt) om arbetstagaren har rörliga lönedelar.

I ert fall tycks ni ha tillämpat en annan procentsats (1 %). Så länge det inte är till nackdel för arbetstagaren (dvs så länge ersättningen är högre än vad lagen anger) är det ok. Ni ska alltså betala ut semesterersättning motsvarande "vanlig" lön för varje intjänad betald semesterdag som inte utnyttjats när anställningen upphör, jämte ett semestertillägg, i ert fall 1 % på fasta lönedelar (notera även semesterersättningen på rörliga lönedelar om rörlig lön förekommit).

Andra regler kan följa av kollektivavtal om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal.

 

Med vänlig hälsning 

Helena Malmström, Trägårdh Advokatbyrå