Spørgsmål: Beskytte mit virksomhedsnavn

Hvordan kan jeg se, om mit virksomhedsnavn er tilgængeligt og kan bruges til min virksomhed - Hvordan beskytter jeg mit virksomhedsnavn?

Svar

15. februar 2017
Fast ejendom og lejemål

Hej

Tack för din fråga. Du kan erhålla ensamrätt att använda firman (namnet på din verksamhet) genom att registrera din firma hos Bolagsverket. I vissa fall får du ensamrätt till firman i ett begränsat geografiskt område men för till exempel aktiebolag erhåller du nationell ensamrätt till firman. Ensamrätten till firman gäller för den registrerade verksamheten som ditt företag bedriver.

När du tänkt ut ditt namnförslag kan du själv undersöka om namnet är upptaget genom en enkel sökning på följande länk https://www.verksamt.se/sok-foretagsnamn

Genom sökningen kan du få svar på om ditt namnförslag är upptaget och i så fall för vilken typ verksamhet företagsnamnet används. Om du inte får någon träff på liknande företagsnamn för den verksamhet ditt företag bedriver finns det en chans att ditt firmaförslag kan registreras, men tänk på att en bedömning ändå görs av Bolagsverket när din ansökan om registrering av firman inkommer. Det kan finnas andra hinder mot registrering, t.ex. kan det finnas en varumärkesregistrering som hindrar att du registrerar liknande namn på ditt företag. Det är inte heller alla namnförslag som godkänns av Bolagsverket. Företagsnamnet får t.ex. inte bara beskriva verksamheten eller innehålla vilseledande uppgifter. Kontrollera gärna att eventuell internetdomän som du vill använda är ledig. Sådan domän måste införskaffas separat. Domänen följer inte per automatik med registreringen av firman (och du får inte rätt till domänen bara på grund av att firman registrerats),. Därmed är det är bra att du i förväg försäkra dig om att domänen inte används av någon annan.

När du funderat klart och undersökt dina alternativ kan du göra en ansökan till Bolagsverket (www.bolagsverket.se) om att registrera ditt företag eller en ansökan om att ändra ditt företagsnamn. Lämna gärna flera olika rangordnade namnförslag i din ansökan.

I Danmark är det vanligt att man registrerar flera namn för verksamheten man bedriver. Även i Sverige är det möjligt att registrera bifirma som då används för en viss uttryckligen angiven del av företagets verksamhet.

Du kan även söka varumärkesskydd för ett visst ordmärke eller en figur. Sådan ansökan lämnas i Sverige till Patent och Registreringsverket (PRV). Jag har dock i mitt svar valt att fokusera på firmaskyddet.

Lycka till med valet av firma!