Spørgsmål: Ansættelsesforhold

Vi har en dansk virksomhed. Kan vi ansætte en svensk person, bosat i Sverige for at udføre arbejde for os i Sverige?

Svar

27. februar 2019
Ansættelsesforhold

Hej och tack för er fråga

Som huvudregel ska lagen i det land där arbetet utförs (i ert fall är arbetsplatsen i Sverige och arbetet utförs i Sverige) tillämpas för anställningen.

Detta innebär att ni, liksom andra arbetsgivare som sysselsätter arbetstagare i Sverige, måste tillämpa gällande arbetsmiljölagstiftning, regler om anställningsskydd, regler som berör information och förhandlingsskyldighet med svenska fackföreningar etc. Reglerna i Sverige som berör arbetstagares anställningsskydd är i vissa delar annorlunda än de regler som finns i Danmark, t.ex. finns en hel del regler till skydd för arbetstagaren i samband med en eventuell uppsägning.

Ni bör också vara uppmärksamma på arbetsgivaravgifter som ska betalas i Sverige. I Sverige betalas arbetsgivaravgift på lön och förmånsvärden (31,42 %) till Skatteverket. Ni bör därför registrera er som arbetsgivare i Sverige hos Skatteverket. Om ni har ett fast driftställe i Sverige (via t.ex. ett kontor eller via arbetsplatsen som er anställda person i Sverige nyttjar) kan ni även behöva betala inkomstskatt i Sverige. Jag har i tidigare inlägg besvarat liknande frågor så ta gärna del av dessa svar. Ni kan även kontakta Öresund Direkt Business för rådgivning. De erbjuder stöd till företag som önskar etablera sig på andra sidan sundet och involverar även expertis från Skatteverket mfl i sådan rådgivning.

Jag rekommenderar er i annat fall att kontakta en arbetsrättsjurist för rådgivning i detta ärende och jag tycker också det är bra att etabelera en kontakt med en svensk revisor eller bokföringsbyrå för hjälp med det praktiska kring skatter och avgifter mm. Hör av er om ni behöver ytterligare rådgivning i denna sak. Jag arbetar bland annat med bolagsrätt och arbetsrätt om ni önskar ytterligare rådigvning i ert enskilda ärende.

Mvh

Helena Malmström, Trägårdh Advokatbyrå