Spørgsmål: Ansættelse af svensk medarbejder i dansk virksomhed som arbejder i Sverige og Danmark

Hvordan forholder vi os til kontrakt, myndigheder mm ved ansættelse af en svensk medarbejder i dansk virksomhed, hvor det primære arbejde udfæres i sverige og i nogen omfang i DK? Hvad skal vi sikre os er på plads?på forhånd tak !

Svar

20. oktober 2017
Ansættelsesforhold

Hej och tack för din fråga.

Som huvudregel ska lagen i det land där arbetet utförs (i ditt fall är arbetsplatsen i Sverige och arbetet utförs huvudsakligen i Sverige) tillämpas på anställningsvillkoren i anställningsavtalet. Detta innebär att ni liksom andra arbetsgivare som sysselsätter arbetstagare i Sverige måste tillämpa gällande arbetsmiljölagstiftning, regler om anställningsskydd, regler som berör information och förhandlingsskyldighet med svenska fackföreningar etc. Anställningsavtalet bör därmed vara anpassat efter svenska regler. Reglerna i Sverige som berör arbetstagares anställningsskydd är annorlunda än de regler som finns i Danmark, t.ex. finns en hel del regler till skydd för arbetstagaren i samband med eventuella uppsägningar och avskedanden.

Ni bör också vara uppmärksamma på arbetsgivaravgifter som ska betalas i Sverige. I Sverige betalas arbetsgivaravgift på lön och förmånsvärden (31,42 %) till Skatteverket. Företaget måste därmed registreras som arbetsgivare i Sverige för att betala de svenska arbetsgivaravgifterna. Företaget ska även lämna en svensk kontrolluppgift för anställda som arbetar i Sverige.

Jag rekommenderar er att kontakta en arbetsrättsjuriskt för rådgivning i detta ärende. Hör av er om ni behöver ytterligare rådgivning i denna sak.

Lycka till!