Spørgsmål: Ansættelse af svensk medarbejder

Vi er en dansk momsregistreret virksomhed som køber træ i Sverige og sælger til bl.a danske momsregistrede kunder. Nu overvejer vi at ansætte en svensk medarbejder der bor i Sverige, og han skal købe træ/sælge træ til momsregistrerede kunder i Sverige. Fakturaen kommer her fra Danmark. (Vi er ikke registreret som virksomhed i Sverige) Hvordan skal vi ansætte ham og forholde os til skat, moms mv.?

Svar

23. maj 2019
Ansættelsesforhold

Hej och tack för din fråga

Arbetsrättsligt gäller arbetslandets lag. Är er medarbetare anställd för att utföra arbete i Sverige är det som huvudregel svensk arbetsrätt som gäller. Anställningsförhållandet som sådant regleras således av svensk lag och avtalen ska följa svensk rätt. Reglerna för arbetstagare i Sverige är ganska lika reglerna för tjänstemän i Danmark men det finns skillnader. Särskilt i samband med uppsägningar och när det gäller förhandlingsskyldighet med fackföreningar (även om man inte har tecknat kollektivavtal).

Arbetsgivaravgifter ska redovisas till svenska Skatteverket. I vissa fall (om fast driftställe saknas i Sverige) kan man överenskomma med arbetstagaren om att denne sak inbetala arbetsgivaravgifter till Skatteverket - men arbetsgivarens bör säkerställa att så har skett. 

Hur ni hanterar detta och bedömer om fast driftställe föreligger eller ej kan ni läsa mer om på följande länk

 

Lycka till!

Helena Malmström, Trägårdh Advokatbyrå