Spørgsmål: Ansættelse af medarbejder i Sverige

Vi skal ansætte en svensk medarbejder, der skal arbejde i Sverige. Ansættelsen vil formelt være i det danske selskab med hjemmearbejdsplads i Sverige. Der er tale om opgaver inden for undervisning/demonstration/salg som udføres hos kunderne - som udgangspunkt ½ tid, 20 timer/uge. Ansættelsesvilkårene tænkes principielt at være danske, men hvilke specifikke svenske forhold skal vi være opmærksomme på?

Svar

15. maj 2017
Ansættelsesforhold

Hej och tack för din fråga.

Som huvudregel ska lagen i det land där arbetet utförs (i ditt fall är arbetsplatsen i Sverige och arbetet utförs i Sverige) tillämpas på anställningsvillkoren i avtalet även om det i teorin går att avtala om vilket lands lag som ska gälla. Till följd av att stora delar av den svenska arbetsrättsliga lagstiftningen är tvingande blir möjligheten att välja vilket lands lag som ska gälla urholkad - stora delar av den svenska arbetsrättslagstiftningen kommer att tillämpas för anställningen oavsett vad ni skriver i avtalet. Detta innebär att ni liksom andra arbetsgivare som sysselsätter arbetstagare i Sverige måste tillämpa gällande arbetsmiljölagstiftning, regler om anställningsskydd, regler som berör information och förhandlingsskyldighet med svenska fackföreningar etc. Reglerna i Sverige som berör arbetstagares anställningsskydd är annorlunda än de regler som finns i Danmark, t.ex. finns en hel del regler till skydd för arbetstagaren i samband med eventuella uppsägningar och avskedanden.

Ni bör också vara uppmärksamma på arbetsgivaravgifter som ska betalas i Sverige. I Sverige betalas arbetsgivaravgift på lön och förmånsvärden (31,42 %) till Skatteverket.

Jag rekommenderar er att kontakta en arbetsrättsjuriskt för rådgivning i detta ärende. Hör av er om ni behöver ytterligare rådgivning i denna sak.

Lycka till!