Løn under sygdom - danske og svenske regler

Seneste opdateret 05-05-2021
Her kan du læse om regler for løn under sygdom for svenske ansatte i Danmark eller danske ansatte i Sverige. Bemærk, at det kan have stor betydning, i hvilket land den ansatte bor, samt hvor arbejdet udføres.
Print

Som udgangspunkt er medarbejderen socialt sikret i det land, som medarbejderen arbejder i. Det betyder også, at medarbejderen har ret til løn under sygdom fra det land. Men der er stor forskel på danske og svenske vilkår for medarbejderen.

Svenske regler – for danske ansatte, der udfører sit arbejde i Sverige

Ansatte, der udfører sit arbejde i Sverige, er socialt sikrede efter svenske regler. Dette gælder også, selv om de arbejder for en dansk virksomhed.

 

Sygeløn - Sjuklön

Når en medarbejder, der arbejder i Sverige, bliver syg, har hun eller han ret til "sjuklön" fra arbejdsgiveren fra dag 1-14 af et sygdomsforløb. I Sverige har de ”karensavdraget”, som gælder fra 1. januar 2019 og indebærer, at 20 procent fratrækkes af sygelønnen fra den gennemsnitlig arbejdsuge. Ved sygdom, der varer længere end syv dage, skal den ansatte aflevere lægedokumentation ("läkarintyg") for sygdommen. "Sjuklön" er 80 procent af almindelig løn.

 

Sygedagpenge - Sjukpenning

Hvis den ansatte er syg i mere end 14 dage, får han eller hun såkaldt "sjukpenning" fra den svenske myndighed Försäkringskassan. Dette bliver dækket af den "arbetsgivaravgift", som virksomheder skal indbetale for hver medarbejder, som en del af det svenske system for social sikring.

Hvis en medarbejder er syg i mere end 14 dage, er det arbejdsgiveren. der har pligt til at kontakte og informere Försäkringskassan om dette.

 

Ingen refusion af løn under sygdom

I Sverige kan man ikke, som i Danmark, få refusion af udbetalte sygedagpenge. Den "sjuklön" som udbetales til medarbejderen under de første 14 sygedage (minus karensdagen), kan man som arbejdsgiver altså ikke få erstattet.

Det er Försäkringskassan, der håndterer sager om sygefravær og retten til "sjukpenning". Som arbejdsgiver, skal man derfor kontakte Försäkringskassan med eventuelle spørgsmål, og ikke som i Danmark kommunen.

 

Yderligere information

Læs mere om reglerne for udbetaling af "sjuklön" til medarbejdere i Sverige på Försäkringskassans hjemmeside.

 

Gå til forsakringskassan.se

Danske regler – for svenske ansatte, der udfører sit arbejde i Danmark

Ansatte, der udfører sit arbejde i Danmark, er socialt sikrede i Danmark, også selv om de bor i Sverige. Det betyder, at de har ret til løn under sygdom på samme vilkår som ansatte, der bor i Danmark.

 

Forskelle i reglerne

Hvis din virksomhed ansætter svenskere, der ikke tidligere har arbejdet i Danmark, vil reglerne for sygefravær være lidt anderledes end dem, de er vant til, fra det svenske arbejdsmarked.

Det er en god idé at forklare for nyansatte svenskere, at  "karensavdraget" ikke findes i Danmark, og at vilkårene for løn under sygdom i stedet bliver afgjort af ansættelsesaftalen, samt af hvilken overenskomst man hører under, f.eks. funktionærloven.

 

Yderligere information

Henvis eventuelt dine svenske ansatte til oresunddirekt.se eller borger.dk for mere information om de danske regler for sygefravær.

 

Besøg oresunddirekt.dk

Besøg borger.dk

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Tak for dit svar.

Vi kan hjælpe dig

Du kan få omkostningsfri hjælp med dine spørgsmål omkring at etablere eller drive business på tværs af Øresund.

Se nedenstående muligheder:

Støttes af