Hovedregler omkring social sikring i Sverige og Danmark

Seneste opdateret 04-05-2021
Grundlæggende siger reglerne om social sikring, at medarbejdere er socialt sikret i det land, hvor de arbejder. Arbejdslandet bliver defineret som det land, hvor de fysisk udfører sit arbejde – ikke det land, hvor virksomheden er ejet eller har hovedkontor.
Print

Bemærk: Hjemarbejde grundet corona/covid-19 påvirker ikke din sociale sikring

Grundet den øgede mængde hjemarbejde under corona-pandemien, er Udbetaling Danmark og Försäkringskassan blevet enige om en undtagelse ift. reglen om hvilket land øresundspendlere er socialt sikret i, samt hvilket land arbejdsgiveren skal betale arbejdsgiverbidrag til. 

Undtagelsen gælder eksempelvis, hvis din medarbejder er bosat i Sverige og arbejder i Danmark - eller omvendt - og grundet corona/covid-19 har været nødsaget til at arbejde hjemmefra. I dette tilfælde påvirkes den sociale sikring i arbejdslandet ikke. 

Bemærk, at undtagelsen kun gælder, hvis medarbejderen har øget hjemarbejde pga. coronavirus/covid-19. Undtagelserne gælder derfor ikke, hvis man eksempelvis starter i nyt job hos en ny arbejdsgiver eller starter som selvstændig.

Reglen og undtagelsen

Medarbejdere, der udfører deres arbejde i Danmark bliver socialt sikret efter danske regler, og medarbejdere, der udfører deres arbejde i Sverige, bliver socialt sikret efter svenske regler. 

Der er dog en meget vigtig undtagelse. Hvis en ansat arbejder i begge lande, bliver reglen om, at man er socialt sikret i arbejdslandet, sat ud af spil, og den ansatte bliver i stedet socialt sikret i bopælslandet.

 

Arbejde i to lande

Hvis den ansatte arbejder i begge lande og har mindre end 25 procent af sin arbejdstid i sin bopælsland , bliver den ansatte socialt sikret i det andet land. Hvis den ansatte i stedet arbejder 25 procent eller mere i bopælslandet, bliver vedkommende socialt forsikret der.

Undtagelsen omkring arbejde i to lande er især vigtig for danske virksomheder. Hvis en svensk bosat medarbejder får sin sociale sikring overført til Sverige, skal den danske virksomhed betale sociale afgifter i Sverige. En dansk arbejdsgiver uden fast driftsted i Sverige betaler 19,8 procent (2020) af den ansattes bruttoløn i arbejdsgiverafgift. En dansk arbejdsgiver med fast driftsted i Sverige betaler 31,42 procent (2020).

Bemærk: Fra og med den 1. januar 2021 er arbejdsgiverafgiften blevet sænket til 19,73 procent for personer, der er født mellem 1998-2002 og som tjener op til 25.000 SEK i måneden. For personer i samme aldersgruppe, som tjener over 25.000 SEK i måneden er arbejdsgiverafgiften på 31,42 procent. 

Hvis den ansatte bor i Sverige og skal arbejde hjemme (25-50 procent af den totale arbejdstid), kan man søge om dispensation hos Udbetaling Danmark, om at den ansatte skal være socialt sikret i Danmark.

Hvis den ansatte som bor i Sverige skal arbejde i Sverige for en yderligere arbejdsgiver, skal han stadigvæk være socialt sikret i Danmark hvis arbejdet i Sverige er mindre end 25 procent af den totale arbejdstid i Danmark og Sverige. F.eks. hvis han arbejder fuldtid (37 timer per uge) kan han gennemsnitlig arbejde 12 timer per uge i Sverige og stadigvæk være socialt sikret i Danmark. Hvis han arbejder mere i Sverige skal han være socialt sikret der. 

 

Yderligere information

Artiklerne i dette afsnit handler om social sikring for øresundspendlere i forskellige situationer. I artiklen "Samtidigt arbejde i Danmark og Sverige" kan du læse mere om, hvordan du som virksomhed forholder dig til svensk bosatte medarbejdere, der arbejder i begge lande.

 

Læs artiklen "Samtidigt arbejde i Danmark og Sverige"

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Tak for dit svar.

Vi kan hjælpe dig

Du kan få omkostningsfri hjælp med dine spørgsmål omkring at etablere eller drive business på tværs af Øresund.

Se nedenstående muligheder:

Støttes af