Indkomstskat i Sverige

Seneste opdateret 27-01-2020
Skat af den ansattes lønindkomst skal betales i det land, hvor arbejdet bliver udført. Det betyder, at en person der udfører sit arbejde i Sverige også bliver beskattet i Sverige, selv om personen er bosat i Danmark og ansat af en dansk arbejdsgiver. En af undtagelserne er at korte ansættelser under seks måneder (hvis arbejdsgiveren ikke har fast driftssted i Sverige).
Print

Skatteprocent i Sverige

Hvis man er fuldt skattepligtig, skal man betale svensk kommunalskat og statslig skat. Kommunalskatten i Skåne varierer mellem 30 - 33 procent, afhængigt af hvilken kommune, man bor i. Hvis din ansatte pendler fra Danmark til Sverige, som har valgt almindelig beskatning, gælder en gennemsnitlig kommunalskat på 32,19 procent. Den statslige skat, der ligesom i Danmark stiger i takt med en persons indkomst.

  • "Nedre skiktgräns": 509.300 SEK. Indkomster der overstiger dette beløb bliver beskattet med 20 procent.

Tallene gælder for indkomståret 2020.

Svensk indkomstskab for ansatte med bopæl i Danmark

En medarbejder, der dagligt pendler til Sverige til sit job, kan vælge mellem to måder at betale skat på. Hun eller han kan enten ansøge om såkaldt SINK-beskatning, eller blive fuldt skattepligtig i Sverige. SINK, som er en forkortelse af "särskild inkomstskatt för utomlands bosatta", er en statslig bruttoskat på 25 procent. En ansat, der bliver beskattet efter SINK-ordningen har ikke ret til nogen fradrag. Hvis man betaler almindelig svensk indkomstskat har man derimod ret til nogle fradrag, og betaler i det hele taget skat efter samme regler som andre, der er bosat i Sverige. 

Hvad skal du som arbejdsgiver gøre?

Hvis din virksomhed har ansatte, der dagligt pendler mellem et arbejde i Sverige og en bolig i Danmark, bør virksomheden råde ham eller hende til at kontakte det svenske skattevæsen, Skatteverket, på Øresunddirekt i Malmø. Der kan de ansatte få information om reglerne omkring SINK-beskatning.

Svensk indkomstskat for ansatte med bopæl i Sverige

Hvem indbetaler skatten? Hvis din virksomhed har fast driftssted i Sverige og ansatte der er skattepligtige i Sverige, er virksomheden forpligtiget til at trække så kaldt "preliminärskatt" (eller "a-skatt") fra disse ansattes lønninger. Har din virksomhed ikke et fast driftssted i Sverige er det de ansatte selv, der har ansvaret for at indbetale skatten

Yderligere information

Kontakt Skatteverket på Øresunddirekts informationscenter i Malmø, for at få yderligere information om svensk beskatning for danske og svenske ansatte.

 

Kontakt Øresunddirekt Informationscenter

Fandt du denne information relevant?

Kan du uddybe dit svar?

Tak for dit svar.

Når du skal rekruttere medarbejdere fra Sverige

Der er en række ting, man bør tage højde for, når man vil rekruttere en ny medarbejder fra Sverige.

Huskeliste til din svenske medarbejder

Se hvilke trin din nye svenske medarbejder skal igennem for at få udbetalt sin danske løn.

Støttes af