8. Huskeliste til din svenske medarbejder

  • En medarbejder med bopæl i Sverige, som bliver ansat i en dansk virksomhed, skal have et dansk CPR-nummer og skattekort. Når der er en underskrevet ansættelses-kontrakt, skal blanket 04.063, fuldt udfyldt, sendes til Skattestyrelsen sammen med kopi af pas eller med anden billedlegitimation og personbevis fra Skatteverket i Sverige. Dertil kommer kopi af ansættelseskontrakten, underskrevet af arbejdsgiver. Det står i vejledningen på blanket 04.063, hvordan materialet skal sendes til Skattestyrelsen.

 

 

  • For at din medarbejder kan få et særligt sundhedskort, skal de ansøge online via borger.dk. I ansøgningen skal medarbejderen kunne vedhæfte en kopi af sin ansættelseskontrakt og de tre senestes lønsedler. Et særligt sundhedskort giver medarbejderen ret til sundhedsydelser i Danmark.

 

  • Din medarbejder kan tage kontakt til en dansk a-kasse og ansøge om medlemsskab der. Medarbejderen er uforsikret, hvis vedkommende alene bliver i den svenske a-kasse, når vedkommende arbejder i Danmark. En pause i medlemsskabet indebærer, at man kan miste sin ret til dagpenge. Man skal først melde sig ud af den svenske a-kasse, når man har skriftlig bekræftelse på, at man er blevet medlem af en dansk a-kasse.

 

  • Som lønmodtager i Sverige er man vant til, at lønnen udbetales den 25.-27. i hver måned, mens det i Danmark oftest er den sidste hverdag i måneden. Det er muligt for medarbejderen at få en pendlerkonto hos de fleste store banker.