7. Ansættelseskontrakt svenske medarbejdere

Det er vigtigt, at du som arbejdsgiver nøje gennemgår ansættelseskontrakten sammen med din medarbejder, så I er enige om forudsætningerne.

Vær opmærksom på forskellene mellem en svensk og dansk ansættelseskontrakt

Du bør være særlig omhyggelig med at gennemgå alle de områder i kontrakten, hvor det danske system adskiller sig fra det svenske. Informér om vilkårene for løn under sygdom, barsel og ved børns sygdom, og vær sikker på at medarbejderen forstår pensionsordningen i jeres virksomhed. Oplys også, om I har feriefridage.

Du kan også kontakte Arbetsförmedlingen på Øresunddirekt i Malmø eller din brancheorganisation, hvis du har spørgsmål om ansættelse. Det er også muligt at søge hjælp hos rådgivere, der ved noget om ansættelsesret. Derudover har vi nedenfor samlet links til forskellige arbejdsgiverorganisationer og faglige forbund.

Arbejdsgiverorganisationer og faglige forbund i Danmark:

Arbejdsgiverorganisationer og faglige forbund i Sverige: