6. Pension for svenske medarbejdere

En person der arbejder i Danmark, indtjener både dansk folkepension og ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension). Personen indtjener ingen svensk pension.

Folkepension fra Danmark

For hvert år personen arbejder i Danmark, indtjener han 1/40 af den danske folkepension. Bemærk dog, at den danske folkepension er betydeligt lavere end den svenske.

Arbejdsmarkedspension

De fleste lønmodtagere omfattes desuden, via deres ansættelsesaftaler, af en pensionsaftale med fast indbetaling til et pensionsinstitut eller pensionskasse. Denne pension er et vigtigt supplement til den danske folkepension, der er ganske lav. Informér din medarbejder om, hvilke aftaler I tilbyder.

Privat pensionsopsparing i Danmark eller Sverige

Det er i Danmark ganske almindeligt at have en privat pensionsopsparing. Den svenske medarbejder kan selv vælge, om han vil tegne en sådan privat pensionsopsparing i enten Danmark eller Sverige.